Menu

Umeå

Andersson, Berit.2023.
Arkeologisk utredning med anledning av utökad detaljplan för handelsområde Sandbäcken på fastigheten Umeå 4:3, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens Museum, uppdragsverksamheten. Dnr 174/23. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette. 2023.
Arkeologisk utredning i Täfteå. Arkeologisk utredningsgrävning intill L1938:9908, Fastighet Täfteå 11:37, Umeå kommun, Västerbottens län. Eldrun arkeologiska skrifter 2023:5. Eldrun kulturmiljö AB. Klicka för att ladda ner

Hellqvist, Therese. 2023.
Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 till Norrbotniabanans dragning, med utredningsområde i Sävar, Umeå kommun till Tuvan, Skellefteå kommun, Skellefteå sn, Bureå sn, Lövånger sn, Nysätra sn och Sävar sn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2023.
PM över arkeologisk förundersökning av L2021:7631 vid Pålböle 2023 inför Norrbotniabanan. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 39/23. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2023.
Arkeologisk utredning vid Dåvamyran 2022-2023, inom Nyskogen 1:1 och Anumark 1:20, Umeå och Sävar socken, Umeå kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 370/22. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2023.
Arkeologisk utredning vid Skravelsjötjärnen år 2022, delar av fastigheterna Skravelsjö 2:15, 2:36 och 12:1(3), Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 338/22. Klicka för att ladda ner

Nilsson, Madeleine. 2022
Arkeologisk utredning inför detaljplanering för bostäder på på Stenmorgärdet 2022. Fastighet: Backen 6:1, Umeå socken, Umeå kommun, Västerbotten. Västernorrlands museum. Rapport 2022:10. Klicka för att ladda ner

Nilsson, Madeleine. 2022
Arkeologisk utredning inför detaljplanering för bostäder på Umedalen 2022. L2022:7911, fastighet: Backen 8:4, 8:6, 8:15, 8:17, Umeå socken, Umeå kommun, Västerbotten. Västernorrlands museum. Rapport 2022:9. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2022.
Kompletterande arkeologisk utredning för Norrbotniabanan JP02, sträckan Dåva – Gryssjön, etapp 1-2, i Sävar socken samt arkivstudie av åtta bebyggelselämningar i Bygdeå, Nysätra, Lövånger samt Bureå socken. Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 319/21. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette. 2021
Arkivrapport Arkeologisk utredning steg 2, fastighet Kuratorn 6, Umeå kommun, Västerbottens län. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2021:8. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina & Hellsten, Tone. 2021
Arkeologisk undersökning i Bullmark, fornlämning L1937:218/Sävar 230:1, inom fastigheten Bullmark 3:12, Sävar socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Undersökningsår 2019. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 510/19. Klicka för att ladda ner

Lindberg, Magnus. 2021
Händelser i Sävar 1809 – utredning i Kesen. Arkeologisk utredning. Västerbottens län, Västerbotten, Umeå kommun, Sävar socken, Umeå Sävar 17:19, 19:1 & 61:1, fornlämning L1937:606, L1938:9922. Arkeologerna, Rapport 2021:180. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. & Sjödahl, Daniel. 2021.
Arkeologisk utredning år 2020 med anledning av detaljplanering, delar av Grubbe 9:21 m.fl., Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 882/19. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2021.
Arkeologisk utredning vid Brännlandsberget år 2020. Delar av fastighet Kåddis 3:1 m.fl., Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2020.
Arkeologisk undersökning av boplatsgropar, RAÄ nr Umeå socken 31 & 32, på fastigheten Tjälamark 14:5 med anledning av bergtäkt, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 98/18. Klicka för att ladda ner

Beckman-Thoor, Karin. 2020
Arkeologisk förundersökning av fornlämningen L1936:1424. Umeå socken, Umeå kommun. Fastigheten Kåddis 3:3. Länsstyrelsen i Västerbottens län dnr 431-9880-2019. Eldrun Kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2020:4. Klicka för att ladda ner

Engman, Anna. 2020
Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1 och 2. Bygdeå, Degerfors och Sävar socken, Umeå och Vindelns kommun, Västerbottens län. RAPPORT – JAMTLI 2020:19. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette. 2020
Arkivrapport – Arkeologisk utredning, fastighet Obbola 19:1, Umeå kommun i Västerbottens län. Eldrun Kulturmiljö. Rapport 2020:1. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2020
Arkeologisk förundersökning med anledning av detaljplaneläggning på fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Undersökningsår 2019. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 223/19. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor & Färjare, Anette, Nina Granholm, Ronny Smeds och Anna-Karin Lindqvist. 2020.
Rapport över förundersökning och slutundersökning år 2012 av delområdena Klockarbäcken, Sockenvägen, Klabbölevägen Östra, Klabbölevägen Västra, Röbäcksliden Norra och Röbäcksliden Södra inför planerad vägdragning av Västra Länken, Umeå socken/stad och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum, Uppdragsverksamheten. Lst dnr 431-3578-2012 och Vbm dnr 400/12. Klicka för att ladda ner

Klotz, Eva & Färjare, Anette. 2020
Fångstgrop, kokgrop och en gammal postväg. Arkeologisk utredning väster om Stöcksjön, Umeå kommun 2019 Fastigheterna Stöcksjö 7:9, 7:37 och 7:38, Umeå socken och kommun, Västerbotten län. Eldrun Kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2020:1. Klicka för att ladda ner

Klotz, Eva. 2020
Arkeologisk utredning på Djupsunds-udden, Holmsund, Umeå kommun Fastighet Holmsund 7:55, Umeå socken och kommun, Västerbotten län. Eldrun Kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2020:9. Klicka för att ladda ner

Nyqvist, Roger. 2020
Arkeologisk forskningsundersökning – Seminariegrävning 2019 av L1938:7877 och L1938:8572 i Umeå socken, på fastigheten Röbäck 30:60 i Umeå kommun, Västerbottens län. Institutionen för Idé och samhällsstudier Umeå universitet. Arkeologisk rapport Umark 74. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2020
Arkeologisk utredning på fastigheterna Ön 1:44, 1:96 m fl, Umeå kommun och socken, Västerbottens län, 2019. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 468/19. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. & Sandén, Erik. 2020.
Arkeologisk utredning år 2019 vid Hamrinsberget inför detaljplan, Stadsliden 2:3, Sofiehem 2:1 och 3:12, Umeå stad, Umeå kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2020.
Arkeologisk utredning år 2019 inför detaljplan inom Innertavle 14:4, Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 636/19. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Storuman, Sorsele, Umeå och Vindelns kommuner. Västerbottens län. 2019. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 276/19. Klicka för att ladda ner

Engman, Anna. 2019
Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1. Bygdeå, Degerfors och Sävar socken, Vindeln och Robertsfors kommun, Västerbottens län. RAPPORT – JAMTLI 2019:15. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette & Hellsten, Tone. 2019
Gravar i hällmark. Arkeologisk utredning av Tomtebo strand Tomtebo 2:1, Västerteg 13:76, 13:83 m.fl. Umeå socken, Umeå kommun, Västerbotten län, 2018. Eldrun kulturmiljö.Eldruns arkeologiska skrifter 2019:7. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette & Hellsten, Tone. 2019
Tjärdalar, härdar, stenåldersboplats och gravar i hällmark. Arkeologisk utredning inför strukturstudie mellan Tomtebo-Carlshem Sofiehem 2:4, 2:1 samt Tomtebo 2:1 m.fl. Umeå Stad, Umeå kommun, Västerbotten län, 2018. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2019:8. Klicka för att ladda ner

Klotz, Eva & Färjare, Anette. 2019
Arkeologisk utredning i Baggböle Baggböle 1:17, Umeå Socken, Umeå kommun, Västerbotten län, 2018. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2019:4. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av detaljplanering inför handelsområde Sandbäcken på fastigheten Umeå 4:3, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 723/18. Klicka för att ladda ner

Berit. Andersson. 2018
Arkeologisk utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Sävar – Bygdeå, Etapp 1 samt Etapp 2 vid fastighet Fredrikshem 1:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/18. Klicka för att ladda ner

Berit. Andersson. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av ersättningsväg på fastigheten Umeå militärövningsfält 1:1, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/18. Klicka för att ladda ner

Berit. Andersson. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av upprättande av detaljplan på fastigheten Holmsund 1:5, 1:16 samt 1:17, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 639/18. Klicka för att ladda ner

Berit. Andersson. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av ny deponi på fastigheten Nyskogen 1:1, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 558/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sundström, Susanne. 2018
Arkeologisk utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Dåva – Gryssjön, Etapp 1 samt tilläggsutredning av Sävarån inom RAÄ nr Sävar 48:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/18. Klicka för att ladda ner

George, Ola & Söderlind, Annika. 2018
Arkeologisk utredning inom fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1. Kommun och socken: Umeå. Landskap: Västerbotten. Murberget – Länsmuseet Västernorrland. Rapportnummer 2018:17. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för fastigheten Tomtebo 1:1 samt del av fastigheten Tomtebo 2:1, Umeå socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 136/18. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2018
Kompletterande arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för del av fastigheten Bullmark 3:12 i Sävar socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 387/18. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2018
Förundersökning samt kompletterande arkeologisk utredning med anledning av omdragning av väg 632 inom fastigheterna Baggböle 1:9 och 9:1, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Undersökningsår 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 279/18. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2018
Arkeologisk förundersökning med anledning av ny detaljplan för del av fastigheterna Bullmark 3:12, 4:41 och 4:53, Sävar socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Förundersökningsår 2017. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 511/17. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2018.
Avgränsande arkeologisk förundersökning med anledning av detaljplaneläggning på fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 847/18. Klicka för att ladda ner

Nyqvist, Roger. 2018.
Arkeologisk forskningsundersökning – Seminariegrävning 2018 av RAÄ 39:3 (L1938:7877) i Umeå socken, på fastigheten Röbäck 30:60 i Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport Umark 73. Institutionen för Idé och samhällsstudier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2018
Arkeologisk utredning på fastigheten Stöcke 7:21, Umeå socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens Museum, uppdragsverksamheten. Dnr 584/18. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2018
Arkeologisk utredning på fastigheterna Stadsliden 6:1, 6:2, 6:6, 6:9, 6:11, Umeå stad, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 462/17. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2018.
Arkeologisk utredning år 2017 inför detaljplan för Ersmark 22:2 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 770/17. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av planerad omdragning av väg 632 inom fastigheterna Baggböle 9:1 m.fl. Umeå sn och kommun, Västerbottens län. Utredningsår 2017. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 769/17. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sundström, Susanne. 2017
Rapport över arkeologisk utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Umeå – Bygdeå, Etapp 1 & 2 samt tilläggsutredning av slagfältet på Krutbrånet RAÄ nr Sävar 48:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 339/16. Klicka för att ladda ner

Nyqvist, Roger. 2017.
Arkeologisk forskningsundersökning – Seminariegrävning 2017 av RAÄ 39:3 (L1938:7877) i Umeå socken, på fastigheten Röbäck 30:60 i Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport Umark 72. Institutionen för Idé och samhällsstudier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2017
Frivillig arkeologisk utredning vid Krafshallsberget inför utvidgad bergtäkt inom Stöcksjö 10:7 m.fl. i Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 548/17. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2016
Arkeologisk utredning på fastigheterna Tväråmark 2:12 & 4:4 med anledning av bergtäkt, Sävar sn, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 410/16. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2016
Arkeologisk undersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Sävar 553, på fastigheten Tväråmark 2:12 med anledning av bergtäkt, Sävar sn, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 605/16. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2016
Arkeologisk utredning med anledning av ny bebyggelse inom fastigheten Biet 1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 367/15. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2016.
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för fastigheterna Röbäck 30:60 m. fl, Umeå sn & kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 425/16. Klicka för att ladda ner

Holmblad, Peter. 2016.
Arkeologisk forskningsundersökning. Seminariegrävning inom RAÄ Umeå stad 39:3 i Röbäck, Umeå kommun, Västerbottens län, år 2014. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2016.
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för del av fastigheten Stadsliden 6:3 (etapp 3), Olofsdal, Umeå stad och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 385/16. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2016
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för fastigheten Backen 4:24 och del av fastigheten Backen 5:7, Umeå stad och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 622/16. Klicka för att ladda ner

Nyqvist, Roger. 2016.
Arkeologisk forskningsundersökning – Seminariegrävning 2016 av RAÄ 39:3 i Umeå socken, på fastigheten Röbäck 30:60 i Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport Umark 71. Institutionen för Idé och samhällsstudier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2016.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Vindelns kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2015
Schaktkontroll vid grävning av gropar intill byggnaden Uthuset, fastigheten Riddarborgen 2, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 156/15. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2015
Schaktkontroll och arkeologisk undersökning inom fastigheten Kotten 1 i Umeå, Umeå stad, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 433/15. Klicka för att ladda ner

Holmblad, Peter. 2015.
Arkeologisk forskningsundersökning. Seminariegrävning inom RAÄ Umeå stad 39:3 i Röbäck, Umeå kommun, Västerbottens län, år 2013. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Holmblad, Peter. 2015.
Arkeologisk forskningsundersökning. Seminariegrävning inom RAÄ Umeå stad 392:1 i Röbäck, Umeå kommun, Västerbottens län, år 2013. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2015
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för delar av fastigheterna Stadsliden 6:1-3, Olofsdal, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 253/15. Klicka för att ladda ner

Lundberg. Åsa. 2015
Arkeologisk undersökning av bevarat trä från bronsålder, Stöcksjö 18:19, Umeå kn, Raä nr Umeå sn 730. Västerbottens län. Västerbottens museum. Dnr 562/13. Klicka för att ladda ner.

Nyqvist, Roger. 2015.
Arkeologisk forskningsundersökning – Seminariegrävning 2015 av RAÄ 39:1-3 i Umeå socken, på fastigheten Röbäck 30:60 i Umeå kommun, Västerbottens län år 2015. Arkeologisk rapport Umark 70. Institutionen för Idé och samhällsstudier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2014
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Sävar, Umeå & Hörnefors sn, Umeå kn samt Nordmalings sn, Nordmalings kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Armstrand, Mikael & Johansson, Ellinor. 2014
Arkeologisk utredning samt slutundersökning med anledning av planerat skolgårdsbygge i anslutning till Språkskolan, Stadsliden 6:3, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 189/14. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2014
Schaktövervakning utan länsstyrelsebeslut vid Kronoskogen 5 (f.d. Backen 5:26), Umeå kommun, Västerbottens län. Dnr 611/12. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2014
Kompletterande särskild arkeologisk utredning inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m fl. Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Dnr 358/13. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014.
Lilljansberget. Arkeologisk utredning steg 1 inför ny detaljplan inom Stadsliden 6:6, del av, Umeå stad, Västerbottens län. Arkeologiscentrum i Skandinavien. AC-rapport 1412. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014
Särskild arkeologisk utredning och undersökning, AC4101, Lilljansberget, Stadsliden 6:6. Umeå kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:03. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2013
Arkeologisk delundersökning av fäbod, RAÄ nr Umeå stad 192, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Dnr 622/09. Västerbottens museum / Skogens kulturarv i Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2013
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen2 – verksamheter under 2012, Västerbottens län. Västerbottens museum / Skogens KulturArv I Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2013.
Arkeologisk förundersökning inför uppförandet av en ny byggnad inom fastigheten Stadsliden 6:3 Umeå kommun. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Heinerud, Jans & Käck, Jenny. 2013
Arkeologisk utredning med anledning av planerad industrietablering, Grubbe 9:21 m fl, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten Dnr 150/16. Klicka för att ladda ner

Käck, Jenny. 2013
Arkeologisk schaktkontroll med anledning av nybyggnation på Kåddis 5:17, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Wallin, Jan-Erik. 2013.
Odling för 3 000 år sedan vid Umeälvens mynning. En undersökning baserad på pollen- och kolpartikelanalys från en myr, Prästsjömyren, Umeå kommun, Västerbottens län. Pollenlaboratoriet i Umeå AB. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2012
Arkeologisk schaktkontroll i samband med ingrepp i fornlämningen RAÄ Umeå stad 128:1 i kvarteret Heimdal i centrala Umeå. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2012.
Rapport över särskild arkeologisk undersökning av boplatsen RAÄ Umeå sn 318, samt kokgroparna – RAÄ Umeå sn 586 och RAÄ Umeå sn 590, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Dnr 444/11. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2012
Arkeologisk schaktövervakning med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbotten museum / Uppdragsverksamheten Dnr 407/12. Klicka för att ladda ner

Viklund, Karin. 2012.
Arkeobotanisk analys av 20 jordprover tagna vid grävningar för Västra länken, vid Klockaråkern och Umedalen-Prästsjön, Umeå 2012. Miljöarkeologiska laboratoriet – Rapport nr 2013-001. Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2011
Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Umeå stad 128:1, på tomt Heimdal 1 inom kv Heimdal i centrala Umeå. Umeå kommun. Västerbotten län. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2011.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av tidigare registrerade lämningar i Umeå sn och kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2011
Arkeologisk dokumentation. Dokumentation av kulturlagerprofil på Strandgatan i centrala Umeå. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 630/11. Klicka för att ladda ner

Hedman,Sven-Donald. 2011
Särskild arkeologisk utredning inför planerad väg till bergtäkt, Kåddis 3:1, Umeå kommun, Västerbotten län. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011.
Arkeologisk utredning på del av fastigheten Backen 6:1, Umeå sn & kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor & Granholm, Nina. 2011
Arkeologisk schaktövervakning av RAÄ 128:1, inom kv Riddarborgen 2, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 644/11. Klicka för att ladda ner

Lindqvist, Anna-Karin & Granholm, Nina 2011.
Särskild arkeologisk utredning Etapp 2 inför alternativ vägsträckning av E12/E4, sk inre alternativet, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Sondell, Erik & Heinerud, Jans. 2011
Kulturhistorisk utredning av kvarteret Heimdal i centrala Umeå, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny & Heinerud, Jans. 2011
Arkeologisk förundersökning av boplats, RAÄ 318 samt två kokgropar, RAÄ 586 och 590, Umeå socken och kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten 2011. Dnr 550/10. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit och Sandén, Erik. 2010
Arkeologisk dokumentation och undersökning av boplatsgropar med anledning av planerad bergtäkt på fastigheten Långbränna 1:12, Umeå sn och kn , Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2010.
Skeppsvik, kulturhistorisk inventering av detaljplaneområde, Sävar 31:2, Skeppsviks herrgård, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2010.
Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför alternativ vägsträckning av E12, sk inre alternativet, Umeå kommun. Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Linderholm, Johan. 2010
Inventering och avgränsning av 1809 års slagfält kring Krutbrånet med omnejd, Sävar sn, Västerbotten. Miljöarkeologiska laboratoriet Rapport 2010-015. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2010
Kompletterande utredning 2010 inför nybyggnad av vägsträcka inom E12/E4, delen Västra länken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Dnr 429/09. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2010.
Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av vägsträcka inom E12/E4, delen Västra länken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny. 2010.
Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av E12, delen Kulla – Norrfors, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2009.
Särskild arkeologisk utredning av planerad bergtäkt på fastigheterna Gubböle 1:58 & 2:14, Umeå socken & kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Sundström, Susanne & Huggert, Anders. 2009.
Arkeologisk provundersökning av Öskärskyrkogården, RAÄ 4, Holmöns socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2009.
Särskild arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete på fast. Kåddis 5:3, Umeå socken och kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Ramqvist, Per H. 2009.
En brandgrav från äldre bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättning på gravfältet Raä 77 i Röbäck, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Seminariegrävningen 2007. UMARK 50 Arkeologisk rapport. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned.

Wennstedt Edvinger, Britta & Loeffler, David. 2009
Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Högaliden. Sävar sn, Umeå kn, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:34. Klicka för att ladda ner

Anderssson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete för friidrottsarena på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Anderssson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete för industriområde vid Grisbackaänget, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Anderssson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bergtäkt på fastigheten Ersmark 9:7, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2008.
Kompletterande arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på fastighet Hörneå 8:455, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sandèn, Erik. 2008.
Arkeologisk utredning. Komplettering av arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete för industriområde vid Grisbackaänget, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik & Appelstam Häll, Maria. 2008.
Inventering av Snöan avseende fornlämningar och byggnader. Fastighet: Norrbyn 4:1 Kartblad 19K 9a, Umeå kommun, Hörnefors socken, Västerbottens län. Kulturhistorisk utredning/Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk utredning av Raä 271:1 Umeå socken, Håkmark 6:18 Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk dokumentation av gropanläggning invid Backens kyrka, Umeå stads socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny 2008.
Kulturhistorisk dokumentation av flottningslämningar i Baksjöbäcken och Hörnån, Västerbottens län. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på fastighet Hörneå 8:455, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Särskild arkeologisk utredning inför planerad provsprängning vid Dalkarlsberget, Västerbacka 1:4 m fl, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Fossum, Birgitta m fl. 2007.
Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med Botniabanan i Västerbottens län 1999 – 2005. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Fossum, Birgitta. 2007.
Arkeologisk utredning. Schaktkontroll vid nedgrävning av vattenledning för kylanläggning, Volvo lastvagnar från fastighet Backen 3:28 till Backen kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Harju, Jonny & Sandén, Erik. 2007.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 202 samt del av Raä 206, Sävar sn, Västerbottens län, 1992. UMARK 45. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned.

Harju, Johnny. 2007.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 40, Umeå sn, Västerbotten, 1997. Institutionen för arkeologi och samiska studier, UMARK 46. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned.

Harju, Johnny. 2007.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 76, Umeå sn, Västerbotten 1997. Institutionen för arkeologi och samiska studier, UMARK 47. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned.

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2007.
Arkeologisk utredning Klockarbäcken V. Kyrkobordet 1:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny. 2007.
Arkeologisk slutundersökning av Raä 323:1, stensättning, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2006.
Arkeologisk utredning fastighet Bodbyn 1:14, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Palmbo, Frida & Sundström, Susanne. 2006.
Arkeologisk slutundersökning av Raä 573, stensättning, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny. 2006.
Umeå kyrka Schaktövervakning vid Umeå kyrka, Raä 356, Umeå 6:4, Umeå stads socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2006.
Arkeologisk slutundersökning av Raä 162, kokgropar, Hörnefors socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Löfgren, Maria & Rathje, Lillian & Sundström, Susanne. 2005.
Dokumentation längs Botniabanan. Kulturhistorisk utredning. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004. Antikvarisk rapport Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2005.
Arkeologisk undersökning av rester av rund kolarkoja, SVS nr 1475, på fastigheten Ansmark 3:7. Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina. 2005.
Arkeologisk utredning av områden mellan E12 – Tvärvägen, Västerhiske samt korsningen Lilljansvägen/Gösta Skoglunds väg med anledning av planerad rondell samt bebyggelse. Umeå socken och kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2005.
Arkeologisk utredning vid fastighet Stadsliden 6:6, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum AB/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Klotz, Eva. 2005.
Rapportsammanställning över tillvarataget material från fornminnesinventeringen 1982 i Umeå stad, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 2005.
Arkeologisk utredning Sörmjöle 47:1, Umeå kommun, Västerbottens län, med anledning av planerad täktverksamhet. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2005.
Arkeologisk slutundersökning av Raä 93:1, stensättning, Stadsliden 6:6, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2005.
Fördjupad arkeologisk kartering Av f. d. Sävar järnbruk, Raä 28, Sävar sn, Umeå kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2004.
Arkeologisk utredning av område öster om Nydalasjön. Etapp 1 med anledning av planerad bebyggelse och golfbana. Fastigheterna Nydala 1:51, 1:52, Innertavle 4:4, 6:9 & 6:30. Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2004.
Kartering av kolningsanläggningar Inom ett område norr om Bussjön på fastigheterna Ansmark 1:6, 1:16, 3:7 samt Norrbacka 2:1. Inom Botniabanans Jp 73. Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2004.
Arkeologisk utredning vid Stadsliden 5:1 m fl inom stadsdelen Mariehem, Umeå sn & kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2004.
Arkeologisk dokumentation Raä 552, Sofiehem 10:26, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2004.
Arkeologisk utredning och undersökning av härd, Grubbe 9:21, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2004.
Arkeologisk undersökning Grubbe 9:21, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2004.
Arkeologisk utredning Lilljansberget, Stadsliden 6:6, Umeå sn och kn. Arkeologisk rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned

Andersson, Berit. 2003.
Arkeologisk utredning. Ersmarksvägen (väg 364) – Hissjövägen (väg 363) (utökat område), Föranledd av planerad ny E4, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Broadbent, Noel. 2003
Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 510, Västerdal 1:1, Flurkmark, Umeå socken, Västerbotten. 2000-2001. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Heinerud, Jans. 2003.
Arkeologisk utredning Brännland 5:22 (utökat område). Umeå socken och kommun Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2003.
Arkeologisk utredning Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Josepson Hesse, Kristina (red). 2003.
Raä 16, Mariehem, Umeå sn, Västerbotten 2003. UMARK 35 Arkeologisk Rapport. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Sundström, Susanne. 2003.
Arkeologisk förundersökning av boplatserna Raä 553 och Raä 279 samt en tidigare ej registrerad boplats, Umeå sn och kn, Västerbotten, utförd inför planerad omläggning av väg E12, sträckan Kulla-Vännäs. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Sundström, Susanne. 2003.
Arkeologisk utredning av Klockarbäcken, Grubbe 9:21, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Östlund, Olof. 2003.
Särskild arkeologisk utredning Ersmark 22:2, Umeå socken och kommun Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Östlund, Olof. 2003.
Särskild arkeologisk utredning, Norrfors 4:2 m.fl. Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Ericson, Kristina & Heinerud, Jans. 2002.
Särskild arkeologisk utredning etapp II Brännland 24:1, 4:15, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Vägavsnitt Svedjan-Brännland (Kulla-Brännland) Vägutredning E12, Kulla-Vännäs. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Gardeström, Sten. 2002.
Rapport Särskild arkeologisk utredning. Röbäck 30:60, Umeå sn, Umeå kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2002.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bebyggelse. Fastigheten Brännland 5:36, Umeå socken & kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Storå, Jan. 2002
Osteologisk analys av ben från tomtningslokaler i övre norrlands skärgård. Grundskatan, Bjuröklubb, Jungfruhamn, Snöan samt Stor Rebben. Möten i Norr. Arkeoosteologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2001.
Arkeologisk rapport. Rapport över särskild arkeologisk utredning inför planerad ny vägdragning E12, delen Norrfors-Brattby. Trafikplats Norrfors, trafikplats Gubböle samt sträckan Gubböle Nord. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2001.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2001.
Utredning av området Ersmarksvägen (väg 364) – Hissjövägen föranledd av planerad ny Europaväg 4, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2001.
Arkeologisk undersökning av boplats, Potatislandet 13 och 14, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport, Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2001.
Rapport över etapp ett av arkeologisk utredning med anledning av planerad ny väg E12, sträckan Kulla-Brännland. Umeå sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2000.
Rapport över slutundersökning av kokgrop och stensättning på lokalen Prästsjödiket, Raä 600, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2000.
Rapporter i Botniabanans spår. Arkeologiska förundersökningar Raä 524, boplatsgrop och Raä 528, härd och boplatsgrop, Nordmaling sn, Ångermanland Raä 162, kokgropar, Hörnefors sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2000
Natur- och kulturhistoriska vandringsled på Stora Fjäderägg. Programförslag på uppdrag av Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2000.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad skidanläggning på Vallberget, Umeå socken, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 1999.
Rapport över särskild utredning av område i anslutning till Raä 15, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Broström, Sven-Gunnar. 1999.
Norrfors i Umeälven, Rapport över dokumentation av hällristningar. Utförd 1999 i samarbete med Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Eriksson, Mats. 1999
Preliminär osteologisk rapport på benmaterial från RAÄ Umeå stad 510:1. Klicka för att ladda ner

Lindkvist, Anna. 1999.
Liggmilorna i Stöcke. En rapport skriven för Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa & Sandén, Erik. 1999.
Rapport över särskild arkeologisk utredning, etapp 1 Botniabanan 1999: Delsträckorna Jp 62, 71-75 från Västerbottens länsgräns i söder och fram till Klockarbäcken, nordväst Umeå stad. Västerbottens museum, Kulturhistoriska undersökningar. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa, Engelmark, Roger & Linderholm, Johan. 1999.
Rapport över förundersökning av lokalerna Prästsjödiket, Klockaråkern, Bölevägen och Röbäcksliden, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Sandén, Erik & Gardeström, Sten. 1999.
Rapport över arkeologisk utredning på Kåddisheden. Delar av Kåddis 4:12, 4:11, 4:9, 1:20, 1:19, 1:14, Tjälamark 12:3 samt 3:34, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik & Sundström, Susanne. 1999.
Rapport över arkeologisk utredning med anledning av planerad ny väg E 12, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 1999.
Rapport över för- och slutundersökning av boplatsområdet Bölevägen, Röbäck 6:28 och 6:29, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum och Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Sundström, Susanne. 1998.
Arkeologisk rapport över särskild arkeologisk utredning i samband med den nya vägdragningen av E4 genom Sävar tätort, Sävar socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar, Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik & Sundström, Susanne. 1998.
Rapport över arkeologisk utredning med anledning av planerad ny väg E 12, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Karlsson, Anders.1997.
Arkeologisk rapport över specialinventering av Kåddisheden, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar, Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa & Ylinen, Tarja. 1997.
Rapport över arkeologisk undersökning av boplats Raä 510, fast Västerdal 1:1, Flurkmark, Umeå sn, Västerbotten. UMARK 7. Arkeologisk Rapport Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Goldhahn, Joakim. 1996.
Röse och stensättning vid Yttertavle 1:41, Umeå sn, Västerbotten. Preliminär rapport från en seminariegrävning vt 1996. UMARK 5. Arkeologisk Rapport, Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Sundström, Susanne. 1996.
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad bergtäkt på fastighet Tavelsjö 19:1 m.fl. Umeå sn och kn. Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 1996.
Rapport över arkeologisk utredning, Röbäck 30:60, Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 1995.
Arkeologisk rapport över undersökning av bytomt, Raä 56, Sävar sn, Västerbottens län, Västerbotten samt rapport över miljöarkeologisk undersökning av Raä 56, utförd av Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 1994.
Rapport över arkeologisk undersökning av en kokgrop i anslutning till Raä 77 samt en stensättning Raä 77, Röbäck 14:8 III, Umeå sn, Umeå kn, Västerbottens län. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik & Linderholm, Johan. 1994.
Rapport över arkeologisk förundersökning, Tväråmark 1:4, Sävar sn, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 1993.
Rapport över arkeologisk undersökning av tre kokgropar i anslutning till Raä 77. Röbäck 14:8 III, Umeå sn, Umeå kn, Västerbottens län. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Linderholm, Johan. 1993.
Rapport. Kommentarer till fosfatanalyser av jordprov från Anumark 1:6 resp. 1:7, samt Rödbäck, Umeå, Västerbotten. Miljöarkeologiska Laboratoriet. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars Göran. 1993.
Arkeologisk utredning av områden i Anumark, Holmsjön, Röbäck, Stöcke m.m. Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologiska Rapporter Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Sandén, Erik. 1992.
Rapport över undersökning av en skadad skärvstenspackning på fornlämning 275, Sävar socken. Institutionen för Arkeologi. Umeå Universitet.

Karlsson, Anders & Sandén, Erik. 1991.
Resultat från petrografisk analys av delar av stenmaterialet från Raä 330, Sävar socken, Västerbottens län och landskap. Arbetshandlingar och PM Nr 1991:1. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1991.
Rapport över arkeologisk förundersökning av boplats av stenålderskaraktär, västra Umedalen, (saknar fornlämningsnummer). Umeå sn, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1991.
Rapport över arkeologiska förundersökning vid schaktningsarbeten i fornlämning nr 128, Umeå socken på fastigheten Brage 4, Umeå centrum, Umeå kommun. Västerbottens museum. Dnr 318/91 Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1991.
Besiktning av en ev fångstgrop (raä 297, Umeå sn) samt ev fångstgropssystem (raä 296, Umeå sn) inför täktverksamhet på Klabböle 8:2, Umeå kommun. Västerbottens museum. Dnr 1073/90. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 1991.
Inventering av boplatser av stenålderskaraktär längs delar av Sävaråns övre lopp 1991. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sjöberg, Rabbe. 1991.
Dateringsförsök av ”grop i klapper” vid Dånaberget, Sävar sn, Umeå kn. 910714. Center för arktisk kulturforskning. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Spång, Lars-Göran. 1991.
Arkeologisk rapport över undersökning och restaurering av stensättning, Raä 336:1, Tomtebo, Umeå sn och kommun, Vb. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars. 1990
Rapport över arkeologisk förundersökning i fornlämning 12, Umeå sn vid schaktningsarbeten på kvarteret Ran 1a och 1b i Umeå. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Karlsson, Anders; Sandén, Erik; Rathje, Lillian & Skålberg, Pia. 1990.
Den arkeologiska undersökningen av boplatsområdet Raä 330, Sävar socken, Västerbottens län och landskap, sommaren 1990. Arbetshandlingar och PM Nr 1990:8 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1989.
Handlingar rörande arkeologisk undersökning av odlingsrösena å handlandena O och A Grahns nybruk vid Grahnsmyran, 0,5 mil NO om Umeå stad. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Ramqvist, Per H. 1987.
Rapport. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats. Boplats nr 226, Norrfors, Umeå sn, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1987.
Rapport över förundersökning av medeltida boplatslager Raä 127, Kyrkobordet 5:47, Backen, Umeå sn och kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned

Ramqvist, Per H. 1985.
Rapport. Dokumentation och imålning av hällristningar vid Stornorrfors, Umeå socken, Västerbotten. Fornl. nr 365. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Forsberg, Lennart. 1983.
Rapport över antikvarisk kontroll i samband med avbaning för vägbygge vid E4:an Hörnefors, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Forsberg, Lennart. 1983.
Rapport över antikvarisk kontroll vid schaktningar för om- och tillbyggnad av stadskyrkan, Umeå sn och kn, Västerbottens län, RAÄ 128. 1983-10-20 – 1983-10-25 (manuskript). Klicka för att ladda ner

Bergman, Ingela. 1982
Rapport ark us RAÄ 248, Kåddis, Umeå sn. Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå unversitet. Klicka för att ladda ner

Liedgren, Lars. 1979.
Rapport. Fornlämning Raä Umeå 126. Boplats Brännland 8:3, Umeå sn, Västerbotten. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi. Klicka för att ladda ner.

Sander, Annika. 1978.
Rapport över arkeologisk undersökning och dokumentation av fornlämningarna nr 22, 23, 38 och 39, Holmögadd, Holmöns sn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Huggert, Anders. 1977.
Rapport över fornminnesinventering av området Kammen-Långön-Munkholmen inom Långvikens byamark, Umeå socken, Västerbotten, September 1977. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner.

Huggert, Anders. 1975.
Rapport över efterbesiktning av undersökningsområde vid Backens eller Umeå landsförsamlings kyrka 1975. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Jonasson, Bengt-Åke. 1973.
Rapport över förundersökning kring Backens eller Umeå landsförsamlings kyrka. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Haasum, Sibylla. 1972.
Rapport över arkeologisk undersökning av Kyrkoparken, Döbelns park och skolparken, Umeå stad, Västerbotten juli-augusti 1972. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1967.
Undersökning och utgrävning av tre rösen på rösfältet Stranden 27:1, III i Täfteå. Västerbottens museum.

Kolm, C.R. 1963.
Kulturhistoriska broinventeringen. Nr 63/63. Lejonströmsbron, Pålbölebron, Tväråbron. Riksantikvarieämbetet. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv). Klicka för att ladda ner

Christiansson, Hans. 1961
Rapport över undersökning av röse, Umeå stad 15:2, på det s.k. Berghemsområdet Umeå stad. Uppsala universitet. Klicka för att ladda ner

Westerlund, Ernst. 1954.
Kåddis. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur XII. Skellefteå museum. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Cajmatz, Karl. 1953.
Redogörelse för undersökningar i Umeå landsförsamlings kyrka i samband med dess restaurering år 1952. Västerbottens museum.