Menu

Malå

Östlund, Olof. 2022
Frivillig arkeologisk utredning inför nybyggnation på fastigheten Malå 6:26 (pågående fastighetsbildning), Malå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2017
Arkeologisk utredning med anledning av ombyggnad av väg 370, fastigheten Malå 1:6, vid Nölviken, Malå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2015
Arkeologisk förundersökning av boplats, RAÄ Malå 98:1, inom fastigheten Malå 6:1, Malå socken & kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 84/15. Klicka för att ladda ner

Lindgren Hyvönen, Britta. 2013.
Arkeologisk undersökning av härd och kåtatomt, Koppsele RAÄ 231:1(3), Koppsele Lappvall, Malå socken och kommun, Västerbotten. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2010.
Skog & historia, rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Malå sn & kn, Västerbottens län 2010. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Andersson, Berit. 2009.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Malå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Johansson, Lage. 2009.
Kulturvärdesinventering för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned.

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Aronsson, Kjell-Åke. 1993.
Inventering av samiska visten i Umeå lappmark 1989. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:2. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Sander, Annika. 1980.
Rapport över undersökning av härdar m.m, Malådalen 3:1, Malå sn, Norsjö kn, Västerbotten. Skellefteå museum.

Allard, Elisabeth. 1971.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Grytforsens dämningsområde, Skellefte älv, Arvidsjaurs och Malå socknar, Lappland. 1965. Text, ritningar och fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Westerlund, Ernst. 1969.
Bastuselet m fl byar i Malå socken. (Bastunäs, Håptjärnliden, Ljungby, Lönås, Öberget). Västerbottnisk Allmogekultur. Rapport från Skellefteå museum över kulturhistorisk inventering inom Bastuselets dämningsområde, Malå socken, Skellefteälven.

Norrman, Jan. 1968.
Rapport över arkeologisk undersökning inom Bastuselforsens dämningsområde, Arvidsjaurs sn, Norrbottens län och Malå sn, Västerbottens län, Lappland. 1968. Del I. [Text och fyndtabeller] Del II. [Plan- och profilritningar]. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Sandström, Gunnel & Ågren, Per-Uno. 1967.
Renskötarbefolkningen i Malå. En promemoria sammanställd av Gunnel Sandström och Per-Uno Ågren som bakgrundsmaterial till en fältundersökning våren 1967. Västerbottens museum.

Westerlund, Ernst. 1960.
Sandfors. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).