Menu

Storuman

Klang, Lennart. 2023.
Dendrokronologiska undersökningar av barktäkter eller bläckningar på fjällbjörkar inom fastigheten Björkfors 1:707 m.fl. Storumans kommun, Lapplands landskap, Västerbottens län. LK Konsult rapport 2023:02. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2020
Rapport över riktad fornminnesinventering i Avverkningsmogen skog samt i Markberedda områden med fornlämningspotential i Nordmalings och Vindelns kn samt Militärhistoriska lämningar i Nordmaling och Storumans kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 1003/19. Klicka för att ladda ner

Jerand, Philip & Sjölander, Mattias. 2020.
Markkemisk undersökning av stalotomter RAÄ-nr Tärna 923:2- 3 i Atoklimpens kulturreservat, Vapstens sameby, Storumans kommun, Västerbotten. Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Miljöarkeologiska laboratoriet rapport nr. 2020-017. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Storuman, Sorsele, Umeå och Vindelns kommuner. Västerbottens län. 2019. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 276/19. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 179/18. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette & Klotz, Eva. 2019
Arkeologisk utredning Projekt Västbyn, Hemavan 2018, Fastighet Björkfors 1:446 m.fl. Tärna socken, Storumans kommun, Västerbotten län. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2019:5. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Arkeologisk utredning inför detaljplanearbete ”Solsidan”, Sarjesnäset på fastigheterna Vallnäs 1:3 & 1:8, Storumans kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 207/17. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2017
Arkeologisk utredning på fastighet Grundfors 1:104, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 427/17. Klicka för att ladda ner.

Smeds, Ronny. 2017
Arkeologisk utredning av Lassoskogen inför detaljplan för Björkfors 1:64, Tärna socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 520/17. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2016.
Rapport över pilotprojektet ”Fornlämningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län”. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 893/16. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2016
Arkeologisk utredning inför dragning av markkabel vid Ankarsund, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 197/16. Klicka för att ladda ner.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2016
Arkeologisk utredning inom Joeström 1:14, Tärna socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2016:04. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2016
Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m. fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr 431-5883-2015. Rapport PMAC2015-037-AC. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2015
Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 307/15. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Klang, Lennart. 2015
Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:29, 1:449 och 1:626 i Storumans kommun år 2015. Tärna socken, Lapplands landskap, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna Rapport 2015:11. Klicka för att ladda ner.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2015
Risträsk–Stöttingfjället. Påverkan på riksintresset av Pauträsk vindkraftpark Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1518. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2015
Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Kaskeluokt 2:11, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. RAPPORT PMAC2015-041-AC. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014
Riksintresseområdet Risträsk–Stöttingfjället och Pauträsk vindkraftpark. Påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1404. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2013
Särskild Arkeologisk Utredning Inför etablerandet av en berg- och moräntäkt inom fastigheten Pauträsk 9:4 i Storuman kommun. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 368/13. Klicka för att ladda ner.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2013
Verkanliden – Kulturmiljöanalys inför en planerad vindpark inom Långvattnet, Norrberg, Näsvattnet och Skarvsjö, Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. AC-RAPPORT 1304. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2013
Långsjöby – Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Långvattnet, Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. AC-RAPPORT 1321. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2013
Gråtanliden. Kulturmiljösanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1312. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2012
Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storumans kommun, Västerbottens län. Dnr 408/12. Västerbottens museum Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2012
Särskild arkeologisk utredning Björkfors 1:5 i Storumans kommun år 2011. RAÄ nr 1107 och 1108 i Tärna socken, landskapet Lappland, Västerbottens län. Rapport mars 2012. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Hedman, Sven-Donald. 2011
Arkeologisk undersökning av 3 härdar på lokalen SKS 380, Jåvan 4:1, Stensele sn, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum Dnr 411/09. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2010
I det samiska rummet / Saemieh Saepmesne. Rapport över fältverksamhet 2009 i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 450/07. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2010
Särskild arkeologisk utredning Klippen 1:6 och Klippen 1:8 i Storumans kommun år 2010. RAÄ nr 1105 och 1106 Tärna socken, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2010
Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindkraftsparker på Stöttingfjället, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. PMAC2010:73. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Lindqvist, Anna. 2009.
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2009.
Kulturhistorisk utredning med anledning av detaljplanering på fastigheterna Björkfors 1:7, 1:32, 1:640, Högstaby 1:2 Joesjö 1:5, 1:29 samt 1:118 Tärna sn, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2009
Arkeologisk utredning med anledning av planerad fritidsbebyggelse på fastighet Joesjö 1:5, Tärna sn, Storumans kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 455/09. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2009.
Arkeologisk utredning inför upprättande av detaljplan för fastigheten Västansjö 1:3, Hemavan, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Granlund, Nina. 2008.
Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Delsammanställning inför Natur- och kulturvårdsplan i Storumans kommun. Kulturhistorisk rapport Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Fornminnnesinventering 2007. Sorsele, Tärna & Vilhelmina socknar, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2007.
Arkeologisk utredning Björkfors 1:448 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2007.
Arkeologisk utredning på fastigheterna Björkfors 1:5, 1:20, 1:639 m. fl. i Hemavans by. Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2007.
Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället. Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2007.
Arkeologisk utredning för vindkraftspark på Vallträskhobben. Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2006.
Arkeologisk utredning inför eventuell lokalisering av ett sandmagasin vid Godängesbäckens dalgång vid Barsele, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2005.
Barsele guldgruva. Rapport över arkeologisk utredning inför planerad guldgruva i Barsele, Stensele sn, Storumans kn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottensmuseum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina. 2005.
Arkeologisk utredning med anledning av bergtäkt. Allmänningsskogen 1:3, Stensele socken, Storumans Kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2004.
Soejvengelle. Rapport över arkeologisk undersökning av samisk grav samt återbegravning av skelett, Raä 195:1, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2002.
Rapport Särskild arkeologisk utredning, Krokfors 1:3, Tärna sn, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Stångberg, Andreas. 2000.
1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2000.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade gruvor på Ersmarksberget, Sorsele sn, och vid Svärtträsk, Stensele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart; Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 1999.
1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Rathje, Lillian. 1998.
1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997.
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län Tärnaområdet, Storumans och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 1995.
Arkeologisk rapport över undersökning av fångstgrop i fångstgropssystem, Raä 253, Skarvsjö 1:33, Stensele sn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Lundberg, Åsa. 1995.
Arkeologisk rapport över undersökningar av Raä 6, Raä 20, Raä 48, lokal 82:164 (Raä 549), lokal 82:212 (550), lokal 82:215 (551), lokal 82:232 (552), vid Överuman, Tärna sn, Storumans kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Gardeström, Sten. 1989.
Rapport över fornminnesinventering vid Gunnarn-Åskilje, Stensele och Lycksele sn:r, Lappand. Del I-III. Västerbottens museum.
Del I: Klicka för att ladda ner
Del II: Klicka för att ladda ner
Del III: Klicka för att ladda ner

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984.
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 1. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984.
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 2. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984.
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 3. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984.
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 4. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1984.
Arkeologisk rapport över undersökningar av verkstadsplats, lokal 82:208 samt fyndplats för avslag, lokal 82:216, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Holm, Lena. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 13, Överuman, Tärna sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1983.
Rapport över fornminnesinventeringen av områdena runt nv delen av sjön Storuman, Umnässjön, Gardiken, Holmträsket samt Stenträsket, Stensele och Tärna sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Loeffler, David. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna VLM 1071/82:114, 116, 140 och 146, Stensele socken, Storumans kommun, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1982.
Rapport över arkeologisk undersökning av skärvstensförekomster varav en från järnålder VLM dnr 744/81:10 och VLM 744:81:16, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1982.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 201, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1982.
Rapport över fornminnesinventering av stränderna vid Storuman, Stenselet, nedre och övre Gunnarsjön, Renbergssjön och Långvattnets utlopp, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1982.
Rapport över kulturhistorisk inventering inom delar av Norrhedenmyrarna. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Loeffler, David. 1982.
Rapport över fornminnesinventering av Storuman, Luspsjön, Stenselet och Storavan, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1981.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med kokgrop, Raä 83, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Meschke, Chr. (red). 1979.
Kulturlandskap i älvdalar III. Underlagsmaterial för bostadsdepartementets utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer Rapport 1979:2. Klicka för att ladda ner

Norrman, Jan. 1979.
Fornlämning 212, stalotomter, Tärna sn, Lappland. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport. Uppdragsverksamheten 1979:32. Arkeologisk undersökning 1976. Stockholm. Klicka för att ladda ned.

Spång, Lars Göran. 1978.
Rapport över arkeologisk undersökning av näverdepå, Raä 382 Skarvsjö 2:4, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sundlin, Harald. 1978.
Rapport över arkeologiska undersökningar inom Rana älvs källområden vid Gräsvattnet, Tärna sn, La, 1966 och 1969. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Sundqvist, Lennart. 1978.
Rapport över undersökningar av Raä 220 vid Tängvattsdalen, Tärna sn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Sundlin, Harald. 1977.
Rapport Klippens inverkningsområde, Tärna sn, Lappland 1977. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner

Christiansson, Hans. 1975
Nordarkeologi 1962-1972. En sammanställning av arbetet utfört under åren 1962-1972. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Zachrisson, Inger. 1975.
Samiska depositioner av ren- och björnben vid Storuman, Strömsund, Stensele sn Storumans kn, Lappland. Arkeologisk undersökning 1974. Riksantikvarieämbetet rapport 1975 B5. Stockholm.

Zachrisson, Inger. 1975.
Samiska depositioner av ren- och björnben vid Storuman, Strömsund, Stensele sn Storumans kn, Lappland. Arkeologisk undersökning 1975. Riksantikvarieämbetet rapport 1975 B:66.Stockholm.

Anesäter, Stig. 1972
Besiktningsrapport angående fynd i privat ägo av ornerade skärvor av asbestkeramik, nordbottnisk hacka, samt härdar. Stensele socken, Ankarsund, Lappland. Klicka för att ladda ner

Zachrisson, Inger. 1972.
Rapport över efterundersökning av björngrav från Sörviken, Storuman, Stensele sn, Lappland. SHM inv.nr 25465. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Zachrisson, Inger. 1970.
Rapport över undersökning av björngrav å Gällholmen, Kyrkberg, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Modig, Agneta. 1969.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Gejmåns kraftverk inom Tärna sn, Lappland. 1967-1968. Del I: Text och foto. Del II: Ritningar. Del III: [Etnologiska undersökningar]. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Vorting, I. M 1967
Arkeologiska undersökningar i Ranaområdet. Planer över stenåldersboplatser vid Gressvattnet och Stora Akersvattnet. Klicka för att ladda ner

Allard, Elisabeth. 1964.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1961. Stockholm. Del I: Text, översiktskarta. Del II: Plan- och profilritningar. Del III: Fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hallgren, Birgitta. 1963.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Laisan, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1963. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Norrman, Jan. 1963.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom området för campingplatsen i Storuman, Ume älv, Stensele socken, Lappland. 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bergengren, Kerstin. 1962.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Ajaure kraftstation, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1961-1962. Del I: Text, plan- och profilritningar, fotografier och översiktskartor. Del II: Mark- och flygfotografier (Lars Bergström). Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Linder, Astrid. 1962.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1959. Del IV: Arkeologisk undersökning av lokal T 115 och lokal 1136. Del V: Plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar. Jordprovskartor. Översiktskarta. Del VI: Fotografier från arkeologisk undersökning av lokal T 155 och lokal 1136. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Norrman, Jan. 1962.
Arkeologiska undersökningar i Ranaområdet. Planer över stenåldersboplatser vid Gräsvattnet och Stora Akersvattnet. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Norrman, Jan. 1962
Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för RANA kraftanlegg, Gräsvattnet, Tärna socken, Lappland 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner

Ullberg, Krister. 1962.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön, och Överuman; Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1961. Del I: Text och fotografier. Del II: Plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar. Jordprovskarta. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Allard, Elisabeth. 1961.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardikforsen, Ume älv, Stensele socken, Lappland. 1959. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bergengren, Kerstin. 1961.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftstation, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1961. Del I: Text Del II: Fotografier Del III: Plan- och profilritningar. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I: Klicka för att ladda ner
Del II: Klicka för att ladda ner
Del III: Klicka för att ladda ner

Rissén, Åke. 1960.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1959. Del I: Text och översiktskarta. Del II: Fotografier. Del III: Markskadekartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Allard, Elisabeth. 1959.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1959. Del I: Text och ritningar. Klicka för att ladda ner.
Del II: Fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

O´Konor, Louise. 1959.
Rapport över undersökning av härd vid Stensele, Ume älv, Stensele sn, Lappland. 1958. Text, plan- och profilritningar samt fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Rissén, Åke & Trotzig, Gustaf. 1959.
Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1958. Del I: Text, plan- och profilskisser, översiktskarta. Del II: Fotografier (Björn Allard, Lars Bergström J:r) Del III: Markskadekartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I: Klicka för att ladda ner
Del II: Klicka för att ladda ner
Del III: Klicka för att ladda ner

Linder, Astrid. 1958.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardiken med Övre Björkvattnet, Tärna och Stensele socknar, Lappland, inom Ume älvs källområden 1956. Del I: Arkeologiska undersökningar. Text, plan- och profilritningar samt översiktskarta. Fotografier. Del VI: Stenålderslokal 792. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hvarfner, Harald. 1957.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardiken med Övre Björkvattnet, Tärna och Stensele socknar, Lappland. 1957. Del I: Arkeologiska undersökningar. Text, plan- och profilritningar samt översiktskarta. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hvarfner, Harald. 1956.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ume älvs källområden, Lappland. 1954-1955. Storuman – Juktån. Stensele till Juktåns infall i Ume älv. Storuman, Stensele, Långsele, Barsele, Grundfors mm. Del I: Text och fotografier. Del IIA: Plan- och profilritningar 1954. Del IIB: Plan- och profilritningar 1955. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I: Klicka för att ladda ner
Del IIA: Klicka för att ladda ner