Menu

Fjällsamiskt

Det är framförallt fjällsamernas höst- och vårvisten som lämnat spår efter sig. Vi finner dem ofta i björkskogen. De brukar ligga på torr mark vid någon bäck eller kallkälla där det finns gott om ved, nära renarnas betesmark.

De vanligaste lämningarna på ett gammalt viste brukar vara härdar, kåtatomter, källargropar och bengömmor. Det kan också finnas rester efter torkställningar och/eller bodar. Ibland finns lämningar efter rengärden. Ytan där renarna samlats syns ofta som en öppen, frodig yta.

Förvaringsbod vid Sotsbäckens viste

Runt och mellan visteområdena finns rösningar och inhuggna märken i träd, så kallade bleckningar. De utgör markeringar för stigar och leder.
Under högsommaren och vintern användes vanligtvis tältkåta. De enda synliga spåren efter dessa är härdarna.

Ovanligt tydlig härd i Stekkenjokk