Menu

Lycksele

Klotz, Eva & Färjare, Anette. 2021
Fina boplatsfynd i smala schakt. Arkeologisk schaktövervakning vid Lycksträsket, Lycksele kommun Fastigheterna Lycksele 11:14 m.fl. 2019. Lycksele socken och kommun, Västerbotten län. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2021:6. Klicka för att ladda ner

Klotz, Eva. 2019.
Fiberdragning till fastigheter kring Lycksträsket. Arkeologisk utredning kring sjön Lycksträsket berörande ett flertal fastigheter inom byarna Lyckan, Dallund, Ulriksdal och Lycksele. Lycksele kommun, Västerbottens län, 2018. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2019:3. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2018
Arkeologisk utredning. Inom fastigheterna Vindelgransele 1:8, 2:10, 2:36, 2:37, 4:1, 8:1 och Bjurbäckslandet 1:1 i Lycksele kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Utredning år 2017. Dnr 771/17. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2017
Frivillig arkeologisk utredning. Inom fastigheterna Vindelgransele 1:24, 1:55, 1:100, 2:32, 2:9, 5:1, 8:1 och Bjurbäckslandet 1:1 i Lycksele kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 416/17. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2016
Arkeologisk utredning. Inventering av forn- och kulturlämningar inom fastigheterna Vindelgransele 1:37, 1:55, 1.8, 2:36, 2:37, 4:1, 5:1, 7:2 och 8:1 i Lycksele kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 599/16. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2016
Arkeologisk utredning. Inventering av forn- och kulturlämningar inom området kring Rävlidengruvan och Rävlidmyrgruvan, Lycksele kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 577/16. Klicka för att ladda ner.

Sandén, Erik. 2016.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Vindelns kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2015.
Rapport över räddningsundersökningar och återställningar av stormskadade fornlämningar i Lycksele & Örträsk socknar, Lycksele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 178/15. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2015
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Bjurholm, Lycksele, Vännäs och Åsele socknar & kommuner. Västerbottens län. 2015. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt-Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2015
Frivillig arkeologisk utredning inom fastigheterna Vindelgransele 1:8, 2:31, 2:37, 5:1 och 7:2, Lycksele socken och kommun, Västerbotten län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/15. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2015
Arkeologisk utredning samt förundersökning med anledning av Lycksele kommuns detaljplan för att utvidga Ansia camping inom fastigheten Norrmalm 1:1, Lycksele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 355/15. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2014
Kulturhistorisk dokumentation av Hornträskdammen, Kristineberg, Lycksele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone & Färjare, Anette. 2014
Arkeologisk delundersökning av fångstgropssystem RAÄ Lycksele 128:, Lycksele 11:20, Lycksele kommun. Västerbottens län. Eldrun arkeologi och landskap, Arkeologiska skrifter 2014:4. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2014
Frivillig arkeologisk utredning vid Lill-Fäbodtjärnen, Vindelgransele, Lycksele socken och kommun, Lapplands landskap, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 495/14. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2013
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele & Örträsk socken, Lycksele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2012
Arkeologisk delundersökning av mesolitisk boplats RAÄ nr Lycksele 1668, Lycksele 8:2, Lycksele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Broström, Sven-Gunnar, Larsson, Thomas. B. & Heinerud, Jans. 2012
Dokumentation av hällmålningen på Korpberget. Botarkrapport 2012-33. Klicka för att ladda ner

Heinerud, Jans & Larsson, Thomas. B. 2012
Arkeologisk dokumentation. Dokumentation av nyupptäckt hällmålning vid Bratten, Brattforsskogen 1:1, Lycksele kn, Västerbottens län. Umeå universitet & Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Fjällberg i Lycksele och Åsele socknar och kommuner, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2011
Särskild arkeologisk undersökning av två härdar RAÄ nr Lycksele 1669 – 1670, Lycksele 8:2, Lycksele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Jakobsson, Mikael & Sigmundsdotter Therese. 2011.
Kulturhistorisk inventering vid Tallåsmyran, Örträsk sn, Lycksele kn. Västerbottens län. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011
Kulturmiljöanalys för området Fjällberg i Lycksele kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2010.
Kulturmiljöanalys av området Fäbodberget inför planerad vindkraft. Fredrika & Lycksele sn. Åsele & Lycksele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 396/10. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2010.
Arkeologisk förundersökning av två mesolitiska boplatser samt två härdar från medeltid/historisk tid inom fastighet Lycksele 8:2, Raä 1668, 1669, 1670 och 1671, Lycksele socken och kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2010
Hornmyran. Kulturhistorisk förstudie. Lycksele socken, Lappland, Lycksele kommun, Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2009.
Särskild arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete på fastigheten Nydala 1:1, Lycksele socken & kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Andersson, Magnus. 2009.
Arkeologisk undersökning Raä 100:1, Lycksele socken, Lycksele kommun, Västerbottens län. Boplatslämning. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ned

Granholm, Nina & Andersson, Berit. 2009.
Skötselplan för riksintresse AC 26 Pausele-Pauliden. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Klang, Lennart. 2009
Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk 2009-09-15. Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner. Västerbottens län. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad jordavrymning på fastigheten Vindelgransele 1:82, Lycksele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina & Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt kraftledningsbygge i Åsele kommun, kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kommun, samt utmärkning av fångstgropar vid Örån i Lycksele kommun. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sigmundsdotter, Therese. 2008.
Kulturhistorisk inventering i Gladaberg, Ledåfors 2:1. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ned.

Jakobsson, Mikael. 2008.
Kulturhistorisk utredning i Solberg, Kronoöverloppsmarken 3:1. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ned.

Jakobsson, Mikael. 2008.
Kulturhistorisk utredning i Vindelgransele, Vindelgransele 7:2. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ned.

Jakobsson, Mikael. 2008.
Kulturhistorisk utredning i Åmliden, Rökåhulten 2:1, Norsjö kommun samt Björnkälen 1:1, Malå kommun. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Arkeologisk utredning inför planerad bebyggelse på fastigheten Lycksele 8:2, Lycksele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina. 2006.
Skogens kulturarv i Övre Norrlands inland. Antikvarisk rapport, Lycksele och Norsjö kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Rydström, Gunhild. 2006.
Det äldsta Lycksele – Öhn. Rapport över genomgång och bearbetning av fyndmaterial från undersökningar åren 1949-2001, raä nr 343, Gammplatsen, Lycksele socken, Lappland. Rapport 8. Skogsmuseet, Lycksele. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2004.
Rapport över arkeologisk utredning föranledd av planerad täkt på fastighet Örträsk 8:5 & 16:1, Lycksele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned .

Rydström, Gunhild. 2004.
Rapport över arkeologisk undersökning av husgrund 50 inom Lycksele gamla kyrkstad, Gammplatsen Fornlämning raä 343, Lycksele socken, Lappland. Skogsmuseet, Lycksele. Klicka för att ladda ner.

Sigmundsdotter, Therese. 2003.
Kulturhistorisk inventering kring Stortjärnhobben. Skogsmuseet i Lycksele AB. Klicka för att ladda ned.

Rydström, Gunhild. 2001.
Rapport över inventering av det samiska traditionslandskapet inom Lycksele kommun, Lappland, Västerbottens län, etapp 3. Rapport 7. Skogsmuseet, Lycksele Klicka för att ladda ner

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Rydström, Gunhild. 2000.
Dokumentation av det samiska traditionslandskapet inom Lycksele kommun, Lappland, Västerbottens län, etapp 1 och 2. Rapport 5. Skogsmuseet, Lycksele. Klicka för att ladda ner

Johansson, Helena. 1999.
Rapport över delundersökning av kåtatomt, raä 343, Gammplatsen i Lycksele socken, Västerbottens län, Lappland, 1998. Rapport 1, Skogsmuseet, Lycksele. Klicka för att ladda ner

Norberg, Erik. 1999.
Rapport kring gestaltandet av samernas kulturhistoria i Lyckseleområdet. Ett arbete med Lycksele Sameförening, Skogsmuseet och Hembygdsgillet.

Rydström, Gunhild. 1999.
Rapport över slutundersökning av kåtatomt, raä 343, Gammplatsen i Lycksele socken, Västerbottens län, Lappland, 1999. Rapport 3, Skogsmuseet, Lycksele. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1998.
Arkeologisk rapport över förundersökning beträffande del av fornlämning nr 343, Gammplatsen, Lycksele sn och kn, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Bertholdsson, Åsa. 1997.
Hällmålningen på Korpberget, Rapport. Rengöring och framtagning av hällmålning. Raä nr 301, Lycksele socken och kommun, Västerbottens län. Rapport, Skogsmuseet, Lycksele. Klicka för att ladda ner

Aronsson, Kjell-Åke. 1993.
Inventering av samiska visten i Umeå lappmark 1989. Sammanfattning av inventeringsresultat. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:2. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1990.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop och grop Raä 652, Säter 1:1, Lycksele sn, Lycksele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Rathje, Lillian. 1990.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop Raä 356:1, samt markstädning av 15 fångstgropar och två husgrunder inom fornlämningarna Raä 356, 358, 359, 360 och 361. Dalskog 1:1 – Kvickåker 1:1, Lycksele sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Gardeström, Sten. 1989.
Rapport över fornminnesinventering vid Gunnarn-Åskilje, Stensele och Lycksele sn:r, Lappand. Del I -III. Västerbottens museum.
Del I. Klicka för att ladda ner
Del II. Klicka för att ladda ner
Del III. Klicka för att ladda ner

Gardeström, Sten. 1988.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenålders-boplatser Lycksele kn och sn, Tuggensele Raä 70, 370, 371, 372. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Lundberg – Spång, Åsa. 1988.
Rapport över arkeologisk utredning inför Vattenfalls rensningarbeten i älvfåran nedströms Tuggens kraftverk, i Umeälven, Lycksele kn, Västerbottens län. Klicka för att ladda ned.

Huggert, Anders. 1980.
Rapport över arkeologisk efterundersökning av fyndplatsen fornlämning nr 422, Mörtträskfyndet, Mörtträsket, Lycksele sn, Lappland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Meschke, Chr. (red). 1979.
Kulturlandskap i älvdalar III. Underlagsmaterial för bostadsdepartementets utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer Rapport 1979:2. Klicka för att ladda ner

Jonasson, Bengt-Åke & Bäverskog, Björn. 1978.
Inventeringar med anledning av vattenreglering av Stora Lögdasjön, Lögdaselet, Fredrika sn, Öre- och Lögde älvar, Örträsket, Örträsk sn, 12 mindre sjöar i Gideälvens nederbördsområde samt sjöarna Fättjaure, Borkajaure och Virisjaure samt Vapstälven i Vilhelmina sn. Klicka för att ladda ner

Zachrisson, Inger. 1973.
Rapporter över arkeologiska undersökningar av Mörtträskfyndet, Mörtträsket, Lycksele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Tomas. 1971.
Rapport över inventering och registrering av lappvall å Älgbäcksheden, Långsele, Lycksele sn, Lappland 1969-1971. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Tomas. 1971.
Rapport över utgrävning av husgrunder, Gammplatsen, Lycksele sn, Lappland juni-juli 1971. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum.

Johansson, Barbro. 1968.
Rapport över arkeologisk undersökning av anl nr 150, 151 och 165 på Gammplatsen, Lycksele stad, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum.

Allard, Elisabeth. 1964.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1961. Del I: Text, översiktskarta. Del II: Plan- och profilritningar. Del III: Fotografier. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Stockholm.

Hanno, C-U. 1963.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Betsele kraftverk, Ume älv, Lycksele stad och socken, Lappland. 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hanno, C-U. 1963.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällforsens kraftverk, Ume älv, Lycksele stad och socken, Lappland. 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bergengren, Kerstin. 1961.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftstation, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1961. Del I: Text Del II: Fotografier Del III: Plan- och profilritningar. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I. Klicka för att ladda ner
Del II. Klicka för att ladda ner

Allard, Elisabeth. 1959.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1959. Del I: Text och ritningar. Klicka för att ladda ner.
Del II: Fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

O´Konor, Louise. 1959.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Tuggen kraftstation, Ume älv, Lycksele sn, Lappland. 1958. Del I: Text, plan- och profilritningar samt fotografier. Del II: Fotografier. (Lars Bergström J:r). Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Rissén, Åke & Trotzig, Gustaf. 1959.
Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1958. Del I: Text, plan- och profilskisser, översiktskarta. Del II: Fotografier (Björn Allard, Lars Bergström J:r) Del III: Markskadekartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Jansson, Sverker. 1957.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Tuggens kraftstation. Klicka för att ladda ned.