Menu

Nordmaling

Andersson, Berit. 2020
Rapport över riktad fornminnesinventering i Avverkningsmogen skog samt i Markberedda områden med fornlämningspotential i Nordmalings och Vindelns kn samt Militärhistoriska lämningar i Nordmaling och Storumans kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 1003/19. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 179/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2014
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Sävar, Umeå & Hörnefors sn, Umeå kn samt Nordmalings sn, Nordmalings kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning i Ava, Nordmaling samt Örnsköldsviks kommun, Västerbottens respektive Västernorrlands län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 157/12. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2012
Kulturhistorisk analys av området Ava i Nordmalings kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbotten museum / uppdragsverksamheten Dnr 157/12. Klicka för att ladda ner

Hedman, Sven-Donald. 2011
Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Storfall, Nordmalings kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011.
Kulturmiljöanalys inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011.
Nordmalings kyrka. Schaktövervakning vid Nordmalings kyrka, Nordmaling sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2008.
Särskild arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark på Gabrielsberget, Nordmalings socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Fossum, Birgitta m fl. 2007.
Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med Botniabanan i Västerbottens län 1999 – 2005. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2006.
Arkeologisk slutundersökning av Raä 512, gravfält, Nordmaling sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004. Antikvarisk rapport Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Löfgren, Maria & Rathje, Lillian & Sundström, Susanne. 2005.
Dokumentation längs Botniabanan. Kulturhistorisk utredning. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Lundberg, Åsa. 2005.
Arkeologisk undersökning Raä 377, kokgrop. Torrböle 3:40, Nordmaling sn och kn, Västerbottens län.
Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2004.
Dokumentation av hällristningar Laxforsen, Raä 332, Nordmaling sn & kn. Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2004.
Arkeologisk undersökning Raä 528, härd och boplatsgrop, Långed 2:22, Nordmaling sn, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2003.
Laxforsen. Konsekvensanalys av Raä 332, hällristning, vid Öre älv, Nordmalings socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2003.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 648:1 Nordmaling sn & kn. Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2003.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 648:1 Nordmalings sn och kommun, Ångermanland Västerbottens län. Arkeologisk rapport. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2003.
Arkeologisk undersökning av tomtning, Raä 507, Nordmaling sn och kn, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 2002.
Arkeologisk undersökning av hamn/kajanläggning, Raä 208, Nordmaling sn och kn, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2000.
Rapporter i Botniabanans spår. Arkeologiska förundersökningar Raä 524, boplatsgrop och Raä 528, härd och boplatsgrop, Nordmaling sn, Ångermanland Raä 162, kokgropar, Hörnefors sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Lundberg, Åsa & Sandén, Erik. 1999.
Rapport över särskild arkeologisk utredning, etapp 1 Botniabanan 1999: Delsträckorna Jp 62, 71-75 från Västerbottens länsgräns i söder och fram till Klockarbäcken, nordväst Umeå stad. Västerbottens museum, Kulturhistoriska undersökningar. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1981.
Besiktning av fyndplatsen fornl nr 76, “Stavsjöholm-fyndet”, Sunnansjö 3:18, Nordmaling. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1977.
Angående fornlämning nr 14 i Nordmalings socken och kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Jonasson, Bengt-Åke. 1974.
Besiktning av rösen på fastigheten Höglågdal 1:7, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1973.
Rapport över besiktning av “långröse” på hemmanet Höglågdal 1:5, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1973.
Besiktning av anmält fynd av rösen i klapperfält på fastigheterna Hörnsjö 4:9 och 4:6, Nordmaling socken, Västerbotten. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1973.
Beskrivning av bronsåldersgravfältet Rösberget, Nordmaling. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1972.
Rapport över besiktning av anmäld misstänkt boplats på Öresbacken på fastigheten Öre 3:3 och 3:9, Nordmaling. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1972.
Besiktning av runt röse vid Gräsmyr 5:35, Nordmaling sn, Ån. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1971
Angående tidigare ej registrerad ugn av sten å Gräsmyr 8:1 och 10:1, Nordmaling socken, Västerbotten. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1971.
Undersökning av en stenbyggnad påminnande om en ugn, Gräsmyr, Nordmaling sn, Ån. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1971.
Rapport över besiktning av gravfältet Raä 42, Nordmaling. Klicka för att ladda ner

Zachrisson, Sune. 1968.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, fornlämning nr 74, Norrfors 1:136, Nordmaling sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Ågren, Per-Uno. 1966.
Angående besiktning av fyndplats och gåva av fynd i Klöse, Nordmaling sn, Västerbotten. Klicka för att ladda ner

Jansson, Sverker. 1953.
Rapport över arkeologiska undersökningar av Önskasjön inom Nordmaling och Trehörningsjö socknar, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Serning, Inga. 1953
Besiktning av fynd av trästockar (grav?), Norrfors, Nordmaling, Ångermanland. Länsmuseet Västernorrland – Kulturmiljö-avdelningen. Klicka för att ladda ner

Lundkvist, Tyko. 1950.
Mjösjö bys historia. Ett bidrag till tävlingen Vår bys historia. Individuell deltagare. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Råde, Adolf. 1947.
Angående fyra fornföremål som upphittats i Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Hallström, Gustaf. 1945.
Angående fyndomständigheterna för gjutformsfragment av täljsten till spjutspets av östlig typ i Ledusjö by, Nordmaling sn, Västerbotten. Klicka för att ladda ner

Hallström, Gustaf. 1945.
Angående ett vid sandtagning påträffat och raserat röse under flat mark i Mo by, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Hallström, Gustaf. 1944.
Rapport om besiktning av fyndplats för flintyxor vid Stavsjön, Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Råde, Adolf. 1944.
Rapport angående besiktning av stenåldersfynd i Stavsjöholm, Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Råde, Adolf. 1942
Anmälan om anträffade fornminnen i Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner

Hellman, Bo. 1941
Besiktning av ett område där enligt anmälan skulle finnas fornlämningar i Nyåker, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner