Menu

Karta över samiska lämningar

Det finns en mängd olika fornlämningar som speglar samernas vardagliga och andliga liv. Här presenteras de vanligaste kategorierna som förekommer i länet.
Alla typer av fornlämningar finns beskrivna under rubriken Fornlämningstyper.

Karta nr 1: Ger en samlad bild över kåtatomer och visten, härdar, bengömmor, förvaringsanläggningar, stalotomter samt renvallar och rengärden.
Karta nr 2: Visar var visten och kåtatomter har registrerats.
Karta nr 3: Visar lägen för stalotomter.
Karta nr 4: Visar härdar av samiskt typ. En härd kan ofta vara det enda som visar var en kåta har stått.
Karta nr 5: Visar förvaringsanläggningar, de ligger oftast i anslutning till samiska visten.
Karta nr 6: Visar var renvallar och rengärden finns.
Karta nr 7: Visar länets registrerade bengömmor.