Menu

Sorsele

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Storuman, Sorsele, Umeå och Vindelns kommuner. Västerbottens län. 2019. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 276/19. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 179/18. Klicka för att ladda ner

Norstedt, Gudrun. 2019
Jällesniönes – rapport från ett besök. Skogsfrun Natur och Kultur. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av ledningsdragning på fastigheten Gargnäs S, Sorsele sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 97/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2016
Rapport över arkeologisk utredning med anledning av ny markkkabel inom fastigheterna Tväråträsk 2:10 & Sorseleskogen 1:1, Sorsele kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 621/16. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 2016
Rapport över arkeologisk undersökning av fyndplats för järnyxa och eventuell grav inom fastigheten Järven 4, Sorsele socken och kommun, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt-Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Sandén, Erik. 2015
Arkeologisk utredning inför dragning av markkabel, Östra Sandsjön – Sadiliden, Sorsele socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 627/15. Klicka för att ladda ner

Granholm, Nina. 2012.
Arkeologisk schaktkontroll i samband med ingrepp i fornlämningsområde på fastigheten Råstrand 1:18, Sorsele kn. Västerbotten län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Bredträsk i Sorsele socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Verboberget i Sorsele socken och kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011.
Arkeologisk utredning av Gillesnuole kapellplats (RAÄ 565) inom fastighet Gillesnuole 2:11, Sorsele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011
Kulturmiljöanalys för området Bredträsk i Sorsele kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Johansson, Ellinor. 2011.
Kulturmiljöanalys för området Verboberget i Sorsele kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Viberg, Andreas. 2010
Arkeologi på kalfjället – geofysisk- och geokemisk prospektring av RAÄ 1372:1 Sorsele sn, Lappland. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 14. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2009.
Arkeologisk besiktning med anledning av avverkning och markberedning på fastigheten Saxnäs 2:51, Sorsele sn & kn. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Thomas B Larsson (UmU), Radoslaw Grabowski (UmU), Göran Eriksson (SLU). 2009.
Arkeologisk delundersökning av boplatsvall, Raä 471:1, Sorsele sn, Västerbottens län, 2009. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned.

Lindqvist, Anna. 2009.
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2008.
Arkeologisk undersökning av RAÄ Sorsele 1372:1, vid Luspasjaure, Sorsele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Fornminnnesinventering 2007. Sorsele, Tärna & Vilhelmina socknar, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Eliasson, Laila. 2007.
Rapport angående arkeologisk utredning inför nybrytning av skogsbilväg i Sorsele. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Törnlund, Erik. 2007.
Kulturhistorisk utredning – Flottningsmiljön efter Laisälven. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Heinerud, Jans & Robertsson, Anna. 2003.
2001 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2003:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2003.
Arkeologisk utredning Stornäs 1:6, 5:1 samt Olsberget 1:1, Vilhelmina resp. Sorsele sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Stångberg, Andreas. 2000.
1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2000.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade gruvor på Ersmarksberget, Sorsele sn, och vid Svärtträsk, Stensele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart; Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 1999.
1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Flodström, Lars. 1996.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop, fornlämning Raä nr 549 i Sorsele sn, La. Sorsele Åbacka 1:3, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1994.
Arkeologisk rapport över delundersökning av boplatsvall/skärvstensvall Raä 277, Sandsjön 1:17 och 1:22, Sorsele sn, Västerbottens län, Lappland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Gardeström, Sten. 1986.
Rapport över arkeologisk undersökning av tre fångstgropar, Raä 214 och 220, vid Flakaträsk, Sorsele sn, Lappland. Västerbottens museum.

Löfgren, Maria. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats: Raä 733, Öv Sandsele, Sorsele sn o kn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Mellander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar Raä 148 och 468, Gautsträsk, Sorsele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Jannok-Porsbo, Susanna & Sundlin, Harald. 1979.
Rapport Arkeologisk undersökning 1976. Fornlämning 568, lappvall, Sorsele sn, Lappland. Uppdragsverksamheten 1979:31. Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. Stockholm.

Meschke, Chr. (red). 1979.
Kulturlandskap i älvdalar III. Underlagsmaterial för bostadsdepartementets utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer Rapport 1979:2. Klicka för att ladda ner

Sander, Annika. 1978.
Rapport över undersökning av stalotomter. Fornlämning nr 534, Rikarjaure, Sorsele sn, Lappland. Skellefteå museum.

Sander, Annika. 1978.
Rapport över undersökningar av fornlämningar vid Biellojaure Raä 1220, Sorsele sn. Skellefteå museum.

Westerlund, Ernst. 1973
Byske älvdal – Rapport från en bebyggelseundersökning åren 1972-73. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Broadbent, Noel. 1971.
Dokumentation av torvkåta å Kungaudden, Forsavan, Sorsele sn, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart. 1971.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 10/8- 21/8 1971. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Gustafsson, Peter & Sundqvist, Lennart. 1970.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 8/8- 23/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Gustafsson, Peter & Sundqvist, Lennart. 1969.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 12/8- 22/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart & Gustafsson, Peter. 1968.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 10/8- 19/8 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Sandgren, Catarina & Christiansson, Hans. 1967.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 11/8-18/8 1967. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Dandanell, Birgitta. 1963.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Storjuktan, Juktån, Ume älv, Sorsele sn, Lappland. 1960. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Ingen författare angiven. 1956.
Byarna vid Storjuktan och Fjosokken i Sorsele socken. Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland. Preliminär rapport över etnologisk-kulturhistoriska undersökningar 1955-56. Del 1. TEXT. Klicka för att ladda ner

Hvarfner, Harald. 1955
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ume älvs källområden med Juktån, Storjuktan, och Fjosokken, Sorsele sn och Gardiken, Tärna sn, Lappland. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner