Menu

Landskapsförändring

Landskapet står under ständig påverkar av naturens krafter. Bara under de senaste 300 000 åren har det norra halvklotet genomgått tre istider. Den senaste istiden slutade för cirka 11 500 år sedan, efter att ha varat i omkring 100 000 år. Weichsel, som den kallas, hade sin största utbredning för 22 000 år sedan.

Efter den senaste istiden började landet att höja sig och allt land som en gång legat under vatten har påverkats. Vatten påverkar även berg och fjäll genom frostsprängning och vittring. Även strömmande vatten i älvar och åar påverkar landskapet med sin erosion. Under de senaste hundra åren har människan påverkat landskapet genom dammar, sjösänkningar, gruvor, vägar och annan bebyggelse.

Gamla vägen till Tärnaby ligger i dag under Gardikens vattenmagasin.

I dag är det möjligt att jämföra äldre flygfotografier med dagens. Börja med att zooma in till det område du är intresserad av. Genom att klicka i fönstersymbolen under + och – tecknet uppe till vänster på kartan och välja satellit till höger på kartan kan man dra karta till höger och vänster och jämföra förändringar i bebyggelsens utbredning och andra förändringar som skett de senaste 60 åren.

LANDHÖJNING

Den främsta orsaken till kartläggningen av gårdar och byar i Sverige är i syfte att kräva skatt för den egendom som människorna ägde. Där för är det främst ängs- och åkermark som finns med på de äldsta kartorna som i vårt län är från 1600-talet.

HISTORISKA KARTOR