Menu

Skogsmuseet i Lycksele

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum med länsansvar för skogs- och skogsbrukshistoria. Skogsmuseet ligger vackert på en halvö i Umeälven på hembygdsområdet Gammplatsen. Det är Lyckseles ursprungsplats, vilket gamla husgrunder och kåtatomer vittnar om.

Skogsmuseet är ett skogshistoriskt museum som visar och arbetar med skogsarbetets och teknikens utveckling – från yxa, såg och motorsåg till stora skotare och skördare. Här möter du människor som haft skogen som sin arbetsplats; timmerhuggaren, kockan, flottaren, samen, getaren, maskinföraren. Förutom skogliga föremål, filmer och fotografier, finns en unik samisk samling och en stor insektssamling i museets arkiv.
Museet genomför även arkeologiska undersökningar. Som exempel kan nämnas undersökningarna av kyrkstaden som ligger inom friluftsområdet. Det rikliga fyndmaterialet förmedlar intressant information om 16- och 1700-talets aktiviteter och kontakter inom regionen och med omvärlden.

Kontakt:
Skogsmuseet,
Box 176,
921 23 Lycksele
0950-379 45
hemsida
mikael.jakobsson@lycksele.se