Menu

Landhöjning Skellefteå – Kinnbäck

Under istiden var Sverige täckt av ett upp till tre kilometer tjockt istäcke. Detta tunga täcke tryckte ner jordskorpan långt under dagens nivå. När istiden tog slut, för cirka 10 000 år sedan, började jordskorpan återta sin ursprungliga form. Från denna tid har landet rest sig ut havet. Inledningsvis gick förloppet betydligt snabbare än i dag. Nu är landhöjningen strax under en meter på 100 år.