Menu

Åsele

Huggert, Anders. 2008.
Hundraåriga kritpipor i bruk bland samer i 1890-talets Lappmark. Fornvännen 2008/103:23-27. Vitterhetsakademien. Stockholm.

Huggert, Anders. 2005.
Åskvigg funnen vid gräfning under ett av blixten träffadt träd. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt 1-2/2005:63-73. Umeå.

Andersson, Berit. 2002.
Hällmålningen på Storberget och dess omgivande fornlämningar. Hällbilder & hällbildernas rum. Studier i Regional Arkeologi 2: 9-16. (Red: L. Klang, B. Lindgren, P H Ramqvist) Mitthögskolan Örnsköldsvik.

Spång, Lars Göran. 1997.
Fångstsamhälle i handelssystem. Åsele lappmark neolitikum-bronsålder. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 9. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Spång, Lars Göran. 1993.
Stenklubban från Hälla. Västerbotten 1993/3:146-147. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1991.
Prehistoric use of pitfalls in Åsele lappmark. Readings in Saami history, culture and language. 2:1-29.

Sundlin, Harald. 1990.
Arkeologi vid Ångermanälven. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Sundlin, Harald. 1986.
Gammal datering från Åsele. Studier i Norrländsk Forntid II: 132-136. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Melander, Jan. 1982.
Hällmålningen vid Sämsjön. Västerbotten 1982/4:292-293. Umeå.