Menu

Populära artiklar

Här har vi samlat populärvetenskapliga artiklar om vår kulturhistoria som har publicerats digitalt från tidskrifterna Arkeologi i Norr, Västerbotten samt Västerbotten förr & nu.

Harald Holmberg. 2023.
Skogen – vårt ursprung, vår största naturtillgång och vår framtid. Västerbotten förr & nu.

Mattias Johansson. 2023.
På jakt efter norra Norrlands bödlar. em>Västerbotten förr & nu.

Berit Andersson. 2022.
Vad man kan hitta i skogen. Västerbotten förr & nu.

Jörgen Andersson. 2022.
Flottningen i Skellefteåområdet. Västerbotten förr & nu.

Magnus Andersson. 2022.
Istidstallen. Västerbotten förr & nu.

Maria Brännström. 2022.
Om klinkteknik och båtbyggaren Holger Vincent. Västerbotten förr & nu.

Thomas Distler. 2022.
Båtvirke. Västerbotten förr & nu.

Laila Eliasson. 2022.
Bland rövare, björnar och ilskna tjurar – berättelser från getarskogen. Västerbotten förr & nu.

Laila Eliasson. 2022.
Historier om vittra. Västerbotten förr & nu.

Marianne och Åke Forsgärde. 2022.
Verksamheter som vi för längesedan glömt… Flottningen vid Kas, Sillviken år 1860–1954. Västerbotten förr & nu.

Iréne Gustafsson. 2022.
”Det var till å va ung och ha humor, annars hadd man aldrig klara opp det…” Om kockorna i skogen. Västerbotten förr & nu.

Therese Hellqvist. 2022.
Barktäkter och deras bruk. Västerbotten förr & nu.

Marlene Hugoson. 2022.
Läkande träd – Magiska seder och folkliga föreställningar om läketräd. Västerbotten förr & nu.

Leif Kullman och Lisa Öberg. 2022.
Glaciärerna i Tärnafjällen berättar om våra första skogar och om forntida och nutida värme. Västerbotten förr & nu.

Pernilla Lindström. 2022.
Husbygge på västerbottniska. Västerbotten förr & nu.

Pernilla Lindström. 2022.
Hästen i skogsbruket. Västerbotten förr & nu.

Eva Lundström. 2022.
Skogs- och samemuseet i Lycksele- i dåtid, nutid och framtid. Västerbotten förr & nu.

Susanne Odell. 2022.
Från fröken till tjärdrottning – Ingegerd Levander och Umeå tjärexport AB. Västerbotten förr & nu.

Olof Stjernström och Hans Jörgensen. 2022.
Om skogen där vi bor. Västerbotten förr & nu.

Fredrik Westman. 2022.
Tjärhantering i Västerbotten. Västerbotten förr & nu.

Berit. Andersson. 2021.
Dokumentation av lämningar efter kiselgursindustrin i Vindelns kommun. Västerbotten förr & nu.

Elisabeth Iregren. 2021.
Samisk björnjakt och jaktlycka – björngravar och björnspjut. Västerbotten förr & nu.

George, Ola. 2017.
Kaptensdalen – en rituell våtmark under järnåldern. Arkeologi i norr 16: 111-134. Umeå 2017.

Palmbo, Frida. 2017.
Öberget – nya rön om boplatsgropar i klapper. Arkeologi i norr 16: 1-24. Umeå 2017.

Ramqvist, Per. H. 2017.
Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet. Arkeologi i norr 16: 87-110. Umeå 2017.

Ramqvist, Per. H, Bergman, Ingela & Liedgren, Lars. 2016.
Hällmålningarna i Gaskávrre. Nordliga bilder med geometriska motiv. Arkeologi i norr 15: 1-36. Umeå 2016.

Bergman, Ingela. 2014.
Kulturarv, landskap och identitetsprocesser. Ett forskningsprojekt mitt i samhällsdebatten. Arkeologi i Norr 14: 67-80.

Burman, Mattias. 2014.
Medeltida kyrkor. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 47-56.

Granholm, Nina. 2014.
Örtug på Backen. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 42-43.

Granstrand, Rolf. 2014
En västerbottnisk guldålder. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 12-17.

Larsson, Thomas B. 2014.
Bure kloster eller inte. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 29-33.

Lundberg, Åsa. 2014.
Medeltiden – början till i dag. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 19-27.

Ramqvist, Per. H. 2014.
Om järnålderns och medeltidens bebyggelseetableringar i norr. Arkeologi i norr 14: 81-106. Umeå 2014.

Sundström, Susanne. 2014.
Prolog: Järnåldern. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 3-11.

Wadensten, Hillevi. 2014.
Hatt med historia. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 44-45.

Bennerhag, Carina. 2012.
Samhälle i förändring – järnålder i Norrbottens kustland. Arkeologi i norr 13: 45-74. Umeå 2012.

George, Ola. 2012.
Neolitiska människor och svin i Ångermanland. Arkeologi i norr 13: 29-44. Umeå 2012.

Huggert, Anders. 2012.
Skidspetsen från Stormyran i Bygdeträsk – ålder utifrån kol-14-datering och ornamentik. Arkeologi i Norr 13: 167-182.

Andersson, Berit. 2011.
Samiska härdar – en lägesanalys. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 61- 65.

Barruk, Henrik. 2011.
Umesamiskan förr och nu. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 29-35.

Norstedt, Gudrun. 2011.
Skogssamer i Lycksele lappmark. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 25-28.

Bergman, Ingela. 2010.
Finnar, lappar, renar och bönder. Om medeltida befolkningsgrupper och näringar avspeglade i ortnamn i Bottenvikens kusttrakter. Arkeologi i Norr 12:167-191. Umeå universitet. Institutionen för Idé och samhällsstudier.

George, Ola. 2010.
Rösegravar och näringsfång i ny belysning. Arkeologi i norr 12: 17-38. Umeå 2010.

Larsson, Thomas. B. 2010.
Människan och älgen vid Bastuloken. En delundersökt boplatsvall från neolitikum i Västernorrland. Arkeologi i norr 12: 1-16. Umeå 2010.

Liedgren, Lars, Östlund, Lars & Josefsson, Torbjörn. 2009.
Samisk byggnadskultur – timrade kåtor och exemplet Bläckajaure. Arkeologi i norr 11: 115-144. Umeå 2009.

Andersson, Berit. 2007.
Skog & Historia under tio år. Västerbotten 2007/2:52-57. Umeå.

Joelsson, Jeanette. 2007.
Levande skogar – ett miljömål. Västerbotten 2007/2:61-62. Umeå.

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2007.
Förhistoriska hällbilder. Västerbotten 2007/2:17-25. Umeå.

Loeffler, David. 2007.
Norrländsk arkeologi igår, idag och i morgon. Västerbotten 2007/2:63-66. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2007.
6000-årig ekologisk villa. Västerbotten 2007/2:9-15. Umeå

Nygren, Katrine. 2007.
Bevara oss väl! Västerbotten 2007/2:58-60. Umeå.

Rehn, Siv. 2007.
Avrättningsplatser i Västerbotten. Västerbotten 2007/4:53-62. Umeå.

Viklund, Karin. 2007.
Miljöarkeologi. Västerbotten 2007/2:46-51. Umeå.

Engelmark, Roger. 2001. Istidens västerbottningar. Västerbotten 2001/4:8-11. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2001.
Spår från 9000 år. Västerbotten 2001/4:2-11. Umeå.

Rathje, Lillian. 2001.
Bebyggelse längs kusten under bronsålder och järnålder. Västerbotten 2001/4:40-44. Umeå.

Sundström, Susanne. 2001.
Förhistoriskt skräp eller bländande hantverk. Västerbotten 2001/4:45-55. Umeå.

Hansson, Anders & Rathje, Lillian. 1999.
Den som gräver en grop åt andra. Arkeologi i norr 8/9: 23-42. Umeå 1999.