Menu

Skogssamiskt

Renskötande samer som inte flyttar upp till fjällen under sommaren kallas skogssamer. Skogssamerna låter sina renar beta hela året i skogslandet, under vintern ända ner mot kusten.

De bodde tidigare i timmerkåta och byggde timrade rengärden. Under sommaren användes flera fasta visten. Här fanns kåta, förrådsbodar, förrådsställningar och renvall. Runt renvallarna tändes rökeldar för att hålla insekterna borta. Under vinterns flyttningar bodde man, precis som fjällsamerna, i tältkåta.

Timrad kåta i Koppsele

Timrad rengärda vid Sundtjärn