Menu

Skogsmuseeet i Lycksele

Utställningarna vid länets museer visar vår kulturhistoria från förhistorien och fram till i dag. Vissa utställningar har visats i många år och andra kan vara vandringsutställningar som kan ses under en kortare period.

I Skogsmuseets utställningar visas skogsbrukets och arbetets utveckling från 1800-talet fram till våra dagar. Utställningen Samer i skog är producerad utifrån samlingen Samiska skatter.