Menu

Vilhelmina

Sjögren, David m. fl. 2013
Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande 4, 2013.

Brännlund, Isabelle. 2014.
Markanvändning i Vilhelmina norra sameby. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 116-144.

Kuhmunen, Lasse, Olofsson, Carina & Sandén, Erik. 2014.
Att inventera kring Klimpfjäll. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentations-projekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 107-115.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Boplatsvallar vid Vojmån. Skog & Historia i Västerbottens län:8. Umeå.

Lundberg, Åsa. 1997.
Vinterbyar: ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland, 4500-2500 f. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 8. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet.

Johansson, Thomas. 1993.
Maksjöfyndet. Västerbotten 1993/3:164-165. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1993.
Kultsjökrukan – för matlagning eller metallurgi. Västerbotten 1993/3:150-151. Umeå.

Sundström, Susanne. 1993.
Järnåldersfynden från Varris. Västerbotten 1993/3:162-163. Umeå.

Sundlin, Harald. 1990.
Arkeologi vid Ångermanälven. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Melander, Jan. 1986.
Skifferredskap och bronshantverk i Vilhelmina. Studier i Norrländsk Forntid II: 119-125. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Olofsson, Eva-Britt & Widell, Anna. 1986.
Varviga sjösediment. Klimat och vegetation under förhistorien. Studier i Norrländsk Forntid II: 33-36. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Wallin, Jan-Erik. 1986.
Naturgeografisk och paleobotanisk undersökning vid Vojmsjön. Studier i Norrländsk Forntid II: 9-19. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Wallin, Jan-Erik. 1986.
Vegetationshistorisk och naturgeografisk undersökning vid Stalon, Vilhelmina. Studier i Norrländsk Forntid II: 20-32. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Wijkander, Keith. 1986.
En stenåldersboplats med horisontella stratigrafier. Studier i Norrländsk Forntid II: 126-131. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1983.
Nävergraven som var en näverdepå. Västerbotten 1983/2:128-129. Umeå.

Melander, Jan. 1981.
Kring en nyfunnen björngrav i Vilhelmina. Västerbotten 1981/4:300-303. Umeå.

Huggert, Anders. 1979
Visar fornminnesinventeringen den verkliga mängden fornlämningar? Västerbotten 1979/1:68-72. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1978.
En arkeologisk utgrävning vid sjön Varris i Vilhelmina. Studier i Norrländsk forntid I:114-129. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförening och Västerbottens museum. Umeå.

Manker, Ernst. 1952.
Upplevelser i Västerbottensfjällen: Glimtar från fältarbetet 1951. Västerbotten 1952:20-33. Umeå.

Bagge, Axel. 1943.
Nya märkliga stenåldersfynd från Västerbottens lappmarker. Västerbotten 1943:77-94. Umeå.