Menu

Malå

Lindgren-Hyvönen, Britta & Stenberg, Jörgen. 2014. Skogssamiskt viste i Koppsele. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 34-44.

Winka, Ulf-Stefan. 2014. Två lappskattelandskartor från Malå. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 45-66.