Menu

Från urtid till nutid i Västerbotten

I 10 000 år har människan funnits i Västerbotten, 9000 av dessa är förhistorisk tid. Fynd och fornlämningar ger oss möjlighet att skapa en bild av vår äldsta historia.
Genom arkeologiska undersökningar och forskning blir bilden allt tydligare. Länets historia har formats av de förutsättningar som natur och klimat har gett.
Möjligheter till kommunikationer, transporter och lättillgängliga energikällor har också haft stor betydelse.
Självklart har även påverkan utifrån spelat roll. Redan under förhistorisk tid fick människorna här influenser från människor i andra områden.