Menu

Norsjö

Östlund, OLof. 2023
PM Inventering efter Mellan Is och Hav boplatser i område med sanddyner öster om Karsträsket, väster om Karsträsk by, och söder om Valfors. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2016.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Vindelns kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Lindström, Pernilla. 2014
Trädgårdsantikvarisk rapport – Inventering av Dahlbergsgårdens trädgård. Bastutjärn 1:27 och 1:28, Norsjö kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum 2014. Ske mus dnr 159/2013. Lst dnr 434-1367-2013. Klicka för att ladda ner.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014
Rapport över arkeologisk utredning steg 1 inom Brinken och Gårdbäck, Norsjö socken, Norsjö kommun, Västerbottens län. Rapport PMAC2014-026-AC, Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2009.
Kulturvärdesinventering för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2007.
Arkeologisk utredning inför eventuell gruvbrytning vid Örträsk, Norsjö kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 2007.
Arkeologisk utredning inför eventuell gruvbrytning vid Maurliden, Norsjö kommun och Älgträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens Museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina. 2006.
Skogens kulturarv i Övre Norrlands inland. Antikvarisk rapport, Lycksele och Norsjö kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Lindgren-Hyvönen, Britta & Olofsson, Anders. 2006.
Arkeologisk utredning av Brännanområdet, Norsjö 56:22, 6:36 m fl, Norsjö sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Grandin, Lena. 2003
Okulär bedömning av smält material. RAÄ 665, Norsjö sn, Västerbottens län. GAL – Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nr 6-2003. Klicka för att ladda ner

Sander, Annika. 1980.
Rapport över undersökning av härdar m.m, Malådalen 3:1, Malå sn, Norsjö kn, Västerbotten. Skellefteå museum.

Sander, Annika. 1975.
Rapport över partiell undersökning av en stenåldersboplats vid 01-Ersaselet, Södra Mensträsk (S Mensträsk 3:26), Norsjö sn, Västerbotten, 8-26 september 1975. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Allard, Elisabeth. 1972.
Rapport över kulturhistorisk undersökning inom inverkningsområdet för Rengårds kraftverk, Skellefte älv, Norsjö sn, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet rapport 1972 B15. Arkeologisk undersökning 1965. Stockholm.

Pousette, Sven-Erik. 1960.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Vargforsens kraftverk, Skellefte älv, Norsjö sn, 1959. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Westerlund, Ernst. 1955.
Norsjö. Uppgifter jämväl om Kvavisträsk, Arnberg, Heden, Kläppen, Bodan, Finnäs och Berget m fl. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur XIV. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1953.
Risliden. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur IX. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jansson, Sverker. 1946.
Rapport över de arkeologiska undersökningarna av Rickleåns vattenområde i Västerbotten omfattande Risåns, Sikåns och Tallåns vattensystem samt sjöarna Andersvattnet, Stora Bygdeträsk och Bjursjön år 1945. Ang Knut Tinnbergs inventering. Del 1 – 2. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner