Menu

Ön och Teg år 1783

Vid karteringen av Ön och Teg byars samfällda skog fanns förutom Öster- och Västerteg även ett Mellanteg (Millanteg). På Ön fanns då en hälsobrunn och på norra sidan av älven vid vägen låg Widmarks krog.

Genom att klicka på den röda texten få du upp en större karta, högerklicka och öppna i ny flik. Då kan man zomma 1 steg. Spara ner kartan för att zooma ytterligare.