Menu

Fjällen

I fjällen är naturen storslagen och kulturlandskapet inte alltid så påtagligt och lätt att upptäcka. Här är mycket bevarat och det finns lämningar från alla tider. De äldsta är från stenålder, andra från järnålder och medeltid. Många är samiska som härdar, visteplatser och renvallar.

Här finns spår efter både sydsamer och nordsamer. I början av 2000-talet genomfördes en satsning på upprustning av samiska byggnader i fjällen. Delar av landskapet är präglat av nybyggarepoken med lador av björktimmer och gammal slåttermark på vad som idag uppfattas som mer eller mindre omöjliga platser. Nya inslag i landskapet är sportanläggningar, vindkraftverk och fritidsstugor.
Läs mer om kusten och inlandet.

Utsikt från vistet Storviken mot Borgahällan, Dorotea kommun


Renoverad kåta vid Klitvallen, Vilhelmina kommun


Ladlandskap i Kittelfjäll, Vilhelmina kommun