Menu

Västerbottens museum

Västerbottens Museum i Umeå är länsmuseum med ansvar för hela Västerbottens läns kulturhistoria.

Museets främsta uppgifter är att samla, bevara, vårda och synliggöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. På museet arbetar arkeologer, etnologer och konstvetare. Museet har också en omfattande verksamhet när det gäller arkeologiska utredningar och undersökningar. Till museet hör även friluftsmuseet Gammlia.

Kontakt:
Västerbottens Museum, Gammlia
Box 3183
903 04 Umeå
090-20 20 312
hemsida
berit.andersson@vbm.se