Menu

Karta

Sveriges forn- och kulturlämningar finns i ett nationellt fornminnesregister. Registret heter Fornsök. Många lämningar som påträffats i samband med skogsåtgärder samt inom olika projekt, bl. a det rikstäckande projektet Skog och Historia finns i Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor.