Menu

Rapporter

En arkeologisk utgrävning innebär oftast att den lämning som man undersöker blir förstörd. Därför att det viktigt att man dokumenterar alla undersökta ytor och fynd samt tolkningar av platsen och lämningen. Därför krävs det att man skriver en rapport efter en arkeologisk utgrävning. Här presenteras de flesta rapporter som finns på Västerbottens museum och som rör länet.