Menu

Dorotea

Ekholm, Therese. 2015. A cross-check of radiocarbon dates from stone age sites in northern Sweden. Fornvännen 2015/4.

Andersson, Berit. 1999. En exploateringsgrävd boplats i nytt ljus: En bearbetning av den mesolitiska boplatsen Högland, RAÄ 181, Dorotea socken, Lappland. Arkeologi i Norr 8/9:103-118. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå.

Lundberg, Åsa. 1997. Vinterbyar: ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland, 4500-2500 f.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 8. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Melander, Jan. 1981. Tre stenåldersboplatser i Högland, Dorotea. Västerbotten 1981/4:300-303. Umeå.