Menu

Umeå

Lindqvist, Anna-Karin & Granholm, Nina. 2016.
Stolpbyggda hus vid Umeälvens mynning. Den yngre bronsåldern i ny skepnad. Arkeologi i Norr 15: 37-62.

Granholm, Nina. 2014.
Örtug på Backen. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 42-43.

Heinerud, Jans & Larsson, Thomas. B. 2013.
Bronsåldershus vid Umeälvens mynning. Populär arkeologi 2013 nr 4:24-25.

Larsson, Thomas B. 2013.
Umeå före Umeå. Om en central plats under stenåldern. Umeå 1314-2014. 100 berättelser om 700 år (red. L-G. Olsson & S. Haugen):21-24. Umeå.

Barruk, Henrik. 2011.
Umesamiskan förr och nu. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 29-35.

Viklund, Karin. 2011.
Early farming at Umeå in Västerbotten: charred cereal grains dated to the bronze age. Fornvännen 106/3:238-242.

Huggert, Anders. 2010.
Plåtmynt 1728 till större delen nedsmält vid Umeå stads brand 1888. Oknytt Nr 3-4:52-57. Johan Norlander-sällskapets tidskrift. Umeå 2010.

Jonsson, Jimmy. 2010.
Historiska vägar i Umeå kommun med byarna Bodbyn, Degerbyn, Ersmark, Flurkmark, Fällforsån, Gunnismark, Gärssjöbäck, Hissjö, Håkmark, Kroksjö, Sävar, Tavelsjö, Tväråmark och Åbyn med omnejd. Kompendium.

Beckman, Lars. 2009
Älvslandskapet i kulturhistoriska drag. Underlag till Fördjupad översiktsplan för älvslandskapet. Stadsledningskontoret, Umeå kommun

Huggert, Anders. 2009.
Guldsmide i senmedeltidens Umeå. Arkeologi i Norr 11: 145-158.

Huggert, Anders. 2009.
Från Rom till Romlet – Spegelbit med spännande historia. Obbola Krönika. Om liv och arbete, natur och kultur – förr och nu. 2009: 14-18. Obbola hembygdsförening.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Dammvallen i Malbäcken. Skog & Historia i Västerbottens län:16-19. Umeå. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Stenåldersboplatserna kring Småbränna. Skog & Historia i Västerbottens län:21-23. Umeå. Klicka för att ladda ner som pdf

Huggert, Anders. 2007.
Undersökningar på platsen för det forna Umeå. Västerbotten 2007/4:42-51. Umeå.

Huggert, Anders. 2007.
Ryskt mynt kom i omlopp i Västerbotten 1809. Svensk Numismatisk Tidskrift 5:110-112. Stockholm.

Huggert, Anders. 2005.
Arkeologisk utgrävning av röse i Umeå 1873 och något om röseundersökningar i Västerbotten och Ångermanland 1865-1915. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19:205-221. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2005.
Gravriter under tidig bronsålder – ny gravtyp i norr och söder. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19:307-320. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Huggert, Anders. 2004.
Ett senmedeltida kapell på Holmön. Västerbotten 2004/4:42-50. Umeå.

Andersson, Berit. 2001.
Boplatsen vid Flurkmark. Västerbotten 2001/4:37-39. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2001.
Värdefulla gravgåvor eller besvärjande offer? Västerbotten 2001/4:25-28. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 1997
Forntid i Umeå. Fritid och friluftsliv i Umeå kommun 7. Umeå fritids småskrifter.

Sandén, Erik. 1994.
Sävar 202, en kustboplats från äldre bronsålder i Västerbotten. Arkeologi i Norr 6/7:23-32. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Sandén, Erik. 1993.
Det forntida tuggummit. Västerbotten 1993/3:144-145. Umeå.

Ramqvist, Per H. 1988.
Boplats och hällristningar i Norrfors, Umeälven. Arkeologi i Norr 1:29-49. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Ramqvist, Per H. 1988.
Älgar i berget. Hällristningarna vid Norrfors. Natur och kultur i Umeälvens dalgång. Broschyr för Ume-leden. Umeå kommun.

Ramqvist, Per H & Forsberg, Lars & Backe,Margareta. 1986.
Nyupptäckta hällristningar i Stornorrfors. Populär Arkeologi nr 2, 1986:18-19. Lund.

Ramqvist, Per H & Backe, Margareta & Forsberg, Lars. 1985.
Hällristningar vid Stornorrfors. Västerbotten 1985/2:26-75. Umeå.

Ramqvist, Per H & Forsberg, Lars & Backe,Margareta. 1985.
….and here was an elk too… A preliminary report of new petroglyphs at Stornorrfors, Umeå River. In Honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment 4: 313-337. Umeå.

Broadbent, Noel. 1984.
A late neolithic site at Kåddis, Umeå parish Västerbotten: some new perspectives on agriculture in northern Sweden. Papers in northern archaeology, Archaeology and Environment 2: 45-56. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet.

Sander, Annika. 1983.
Mysteriet med gravarna på Holmögadd. Västerbotten 1983/2:125-128. Umeå.