Menu

Vilhelmina Museum

Museet är inrymt i den gamla sockenstugan från 1890-talet. Byggnaden uppfördes efter slöjdaren P A Edmans ritningar och lär vara en av länets bäst bevarade sockenstugor. Här finns främst många föremål från förhistorisk tid.

Vilhelmina museum är öppet under perioden 1 juni – 31 augusti och utställningarna som visas presenterar bygdens historia från forntid till nutid och speglar framför allt självhushållets tid bland nybyggare och samer.