Menu

Bjurholm

Lundberg, Åsa. 2014. Gammåkern i Agnäs. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 35-41.

Olofsson, Elfred mfl (red.). 1962. Hembygdsboken Nordmalings och Bjurholms socknars historia. Umeå.