Menu

Vindeln

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Kvartsbrottet på Lillkludden. Skog & Historia i Västerbottens län:9. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Tjärbränning i Västerbotten. Skog & Historia i Västerbottens län:42-43. Umeå.

Karlsson, Nina. 2006.
Bosättning och resursutnyttjande: miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område. Studia archaeologica Universitatis Umensis 21. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet.

Biörnstad, Margareta. 2005.
Vindelälven – ett genombrott för en ny syn på bevarande. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Westerdahl, Christer. 1981.
Gropar – gamla och nya. Västerbotten 1981/4:291-299. Umeå.