Menu

Kusten

Västerbottens kust är tydligt präglad av landhöjningen. Det som en gång låg vid stranden har i dag hamnat en bra bit från vattnet. Vid kusten finns lämningar efter fiske, säljakt och sjöfart.

Här finns den bästa odlingsmarken och därmed också våra äldsta och mest tydliga jordbruksmiljöer. Det är ladornas och rundlogarnas landskap. Fyrar, hamnar och lastageplatser vittnar om att bästa sättet att resa och transportera varor länge var med båt. Längs kusten ringlade också Västerbottens första riktiga väg, Kustlandsvägen. Delar av denna finns fortfarande kvar. Vid kusten ligger två av länets tre städer, flera tätorter och många industrier.

Läs mer om inlandet och fjällen.

Ett kummel är ett slags sjömärke, på Stora Fjäderägg.

En av länets många tomtningar, lämningar efter enkla bostäder som användes vid fiske och säljakt under järnålder och medeltid.