Menu

Skog & Historia

”Skog och historia” är ett samlingsnamn namn för ett flertal projekt som bedrivits under åren 1997 – 2007 i Västerbottens län. Projekten har gått ut på att arbetslösa har anvisats för att inventera forn- och kulturlämningar i den egna hembygden under ledning av arkeologer vid Västerbottens museum.

Det har funnits flera syften med arbetet. Ett har varit att kartlägga och informera om skogens kulturminnen för att underlätta för ett hänsynsfullt skogsbruk. Ett annat syfte har varit att öka intresset för skogens kulturvärden. Tanken har också varit att förbättra möjligheterna för inventerarna att hitta nya jobb och/eller att inspirera dem till fortsatta studier.
Under den tio års period som projekten har pågått, har 500 personer varit sysselsatta i de olika delprojekten och mer än 18000 lämningar har registrerats.

Bland mängden registrerade lämningar finns ett flertal guldkorn som påtagligt bidragit till att bilden av länets förhistoria har blivit tydligare. Det gäller till exempel de unika hällristningarna i Torrböle, boplatsen vid Småbränna i Hössjö som tolkats som en av de äldsta kända längs Västerbottenskusten och tre lokaler med hällmålningar i närheten av Finnforsfallet i Skellefteälven.

Arkeologer från hela Sverige på exkursion vid Torrböle.

Informationsinsatserna har bland annat inneburit att ett antal röjda och uppskyltade kulturstigar tagits fram. Till stigarna har även foldrar producerats.

Kulturlämningar vid Krångfors, Skellefteå kommun
Kulturlämningar i Nedre Maursele, Norsjö kommun
Kulturlämningar vid Torrböle, Nordmalings kommun
Kulturlämningar längs Magdalenastigen, Lycksele kommun
Kulturlämningar vid Bäcksjön, Umeå kommun
En mindre skrift där några av alla de fynd som framkom presenteras.