Menu

Inst. för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

Umeå universitet är den enda norrländska utbildningsplatsen för arkeologer. Utbildningen har funnits sedan 1975 och mycket av den norrländska forskningen har utförts av arkeologer verksamma här eller som fått sin utbildning vid universitetet. I dag ingår arkeologiämnet i en större institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Här finns också ämnen som filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Vid utbildningen i arkeologi vid Umeå universitet får man en gedigen utbildning i nordeuropeisk arkeologi, vilket gör att man har möjlighet att få anställning inte bara i Norrland och Sverige utan också på den internationella marknaden. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och endast här i Umeå ingår utbildning i miljöarkeologi.
Den som vill studera arkeologi kan följa Arkeologiprogrammet 180 hp eller studera enstaka Kurser.

Förutom heltidskurser i arkeologi finns också ett flertal nätkurser på både halv- och kvartsfart. Dessa kurser kan vara bra för den som vill testa vad arkeologiämnet är. Är man verksam i branschen eller arbetar som lärare är det ett utmärkt sätt att uppdatera kunskapsläget.

Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Här finns två speciella inriktningar: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Vi arbetar med fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete inom olika forskningsprojekt såväl som inom vår utbildning. Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som möjliggör fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Kontakt
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
Biblioteksgränd
901 87 Umeå
090-786 79 19
hemsida
peter.holmblad@umu.se