Menu

Bjurholm

Lundberg, Åsa. 2017
Arkeologisk undersökning av medeltida gårdslämning i Agnäs by. Raä 295, Bjurholm sn och kn. Undersökningar 2004 och 2006. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2015
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Bjurholm, Lycksele, Vännäs och Åsele socknar & kommuner. Västerbottens län. 2015. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta & Viklund, Bernt-Ove. 2013
Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad på Röjdtjärnliden och Österstyckberget, Bjurholms socken, Ångermanland, Bjurholms kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1322. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2012
Arkeologisk utredning steg 1 – KMKB inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stenvattsmarken, Bjurholms sn, Ångermanland, Bjurholms kn, Västerbottens län. AC-rapport 1208. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Gardeström, Sten. 2001.
Undersökning av fångstgropssystem Raä 3, Ljusåker 1:9, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1988.
Arkeologisk rapport över undersökningar av stenåldersboplatserna Raä 335 och Raä 336, Agnsjön, Bjurholms sn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Spång, Lars-Göran & Gardeström, Sten. 1987.
Rapport över kulturminnesinventering. Skinnmuddselets reglering Stennäs kraftverk. Fredrika och Bjurholms kommuner. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Spång, Lars Göran. 1975.
Rapport över arkeologiska undersökningar av fornlämning Raä 3, Ljusåker 1:9, Bjurholms sn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Anesäter, Stig. 1974
Rapport från besiktning av stränderna runt stora Tellvattnet eller Stortellvattnet i Bjurholms kommun, Västerbotten. Klicka för att ladda ner