Menu

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Myndighetens uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den.

Många av länets forn- och kulturlämningar ligger i skogsmark och riskerar att skadas i samband med skogsavverkning. Skogsstyrelsen inventerar därför varje år skogsbrukets hänsyn till tidigare kända och registrerade kulturlämningar. Inventeringen genomförs på 400 avverkningar i landet.

Skogsstyrelsen drev det rikstäckande projektet Skog & Historia under åren 1997 – 2007. Skog & Historia var ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa skulle inventera sin hembygd efter kulturlämningar. För att bedöma de lämningar som påträffades anställdes ett flertal arkeologer. Inom Skog & Historia-projektet registrerades en stor mängd forn- och kulturlämningar och Skogsstyrelsens arkeologer arbetar fortfarande med att besöka och bedöma fynden.

Kontakt
Skogsstyrelsen
Umevägen 1
92145 Lycksele
0950-57 69 66
hemsida
therese.sigmundsdotter@skogsstyrelsen.se