Menu

Vindeln

Andersson, Berit. 2022
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bebyggelse på fastighet Granö 13:1, Degerfors sn, Vindelns kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten, Dnr 875/22. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2022
Rapport över riktad fornminnesinventering i Avverkningsmogen skog och i Markberedda områden med fornlämningspotential samt Dokumentation av tre platser med kiselgurindustri i Degerfors sn, Vindelns kn & Burträsk sn i Skellefteå kn, Västerbottens län. 2021. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten, Dnr 370/21. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2020
Rapport över riktad fornminnesinventering i Avverkningsmogen skog samt i Markberedda områden med fornlämningspotential i Nordmalings och Vindelns kn samt Militärhistoriska lämningar i Nordmaling och Storumans kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 1003/19. Klicka för att ladda ner

Engman, Anna. 2020
Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1 och 2. Bygdeå, Degerfors och Sävar socken, Umeå och Vindelns kommun, Västerbottens län. RAPPORT – JAMTLI 2020:19. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Storuman, Sorsele, Umeå och Vindelns kommuner. Västerbottens län. 2019. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 276/19. Klicka för att ladda ner

Engman, Anna. 2019
Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1. Bygdeå, Degerfors och Sävar socken, Vindeln och Robertsfors kommun, Västerbottens län. RAPPORT – JAMTLI 2019:15. Klicka för att ladda ner

Norstedt, Gudrun. 2018
Marknadsplatsen i Granö – en arkivgenomgång. Skogsfrun Natur och Kultur. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2016.
Rapport arkeologisk undersökning av förmodad grav, SKS objekt ID 3005121, på fastigheten Granö s:6 i Granö, Degerfors socken, Vindelns kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 362/16. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2016.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Vindelns kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Sundström, Susanne. 2016
Rapport över arkeologisk utredning av fastigheten Tegsnäset 8:3, 8:4 och 1:68, Vindelns kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2009.
Arkeologisk besiktning med anledning av ingrepp i fornlämningsområde RAÄ 123:1-3 på fastigheten Bjursele 1:9, Degerfors sn, Vindelns kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2008.
2008 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Vindelns kn, Degerfors sn. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad berg- och moräntäkt inom del av fastigheten Östansjö 3:1, Manjaurliden, Vindelns kn. Västerbottens län. Västerbottens Museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Harju, Jonnny & Sandén, Erik. 2007.
Rapport över arkeologisk delundersökning av Raä 484, Degerfors sn Västerbotten 1992. UMARK 48. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Karlsson, Nina. 2003.
Miljöarkeologiska undersökningar av boplatsområden i anslutning till Raä 173, Raä 174 samt Raä 47, Holmträsk 1:20 samt Åman 2:1, Degerfors sn, Vindelns kn, Västerbottens län 2002. Miljöarkeologiska Laboratoriet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders & Karlsson, Nina. 2001.
Rapport över arkeologisk delundersökning av härdområdet fornlämning nr 173 samt markkemisk kartering av härdgruppen fornlämning 47, Holmträsk 1:20, Degerfors sn, Vindelns kn, Västerbottens län. UMARK 24. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet i samarbete med Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1997.
Rapport över rekonstruktion av fångstgropar, fornvårdsobjekt 58, Hednäs, Raä 22, Degerfors socken, Vindelns kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Sandén, Erik. 1991.
Inventering av boplatser av stenålderskaraktär längs delar av Sävaråns övre lopp 1991. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 1991.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 475, Ekorrträsk 3:1, Degerfors sn, Västerbotten, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sandström, Lars-Olof. 1977.
Rapport, Boplats 16A Åmträsket. Åman 2:1, Degerfors sn, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Westerdahl, Christer & Huggert, Anders. 1976.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar Raä 38:1, 113, 114:7, 118, 122 och 138 samt boplats 112 vid Arvavan, Degerfors sn, Vb, 1976. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Anesäter, Stig. 1971.
Rapport över arkeologisk undersökning av två fångstgropar, Raä 77, Degerfors sn, Västerbotten. Västerbottens museum.

Anesäter, Stig. 1971.
Rapport över undersökning av fångstgropssystem å Ekorrsele 2:11, 2:28 Degerfors sn, Västerbotten. Ek karta 22J 0c. F6789/69. Fornlämning, Degerfors sn nr 34, 63a, 63b. Västerbottens Museum.

Zachrisson, Inger. 1971.
Ang. rapport över undersökning av fångstgropssystem å Ekorrsele 2:11, 2:28, Degerfors sn, Västerbotten. Ek. karta 22J0C. F 6789/6 Fornlämning, Degerfors sn nr 34, 63a, 63b. Västerbottens museum.

Ambrosiani, Björn. 1966
Rapport över kulturhistorisk inventering inom Långfors kraftstations inverkningsområde, VINDELÄLVEN, Vännäs och Degerfors socknar och Umeå stad, Västerbotten 1964-65. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner

Rosander, Göran. 1964.
Rapport över arkeologisk undersökning samt restaurering av del av fångstgropssystemet Raä nr 20-22, Hednäs, Degerfors sn, Västerbottens län 10-25 augusti och 1-2 september 1964. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner