Menu

Föremålstyper

I museernas samlingar finns föremål från hela den period som människan funnits i Västerbottens län. Av dessa är det bara ett fåtal som visas för allmänheten. De flesta förvaras och vårdas för framtiden i museernas magasin.

Här presenteras en stor del av de föremålstyper som utgör de arkeologiska samlingarna (klicka på rubrikerna nedan). Det är de fynd som tagits till vara vid arkeologiska undersökningar eller på annat sätt påträffats i marken. De flesta är förhistoriska men här finns också föremål från senare perioder. Är du nyfiken på vad som göms i magasinen kan Du söka i länets gemensamma föremålsdatabas. Använd rubrikerna nedan som sökord.
Vid Historiska museet i Stockholm finns föremål från länet som anses ha ett allmänt intresse. Sök i Historiska museets samlingar.