Menu

Landhöjning Ånäset-Skellefteå

Under istiden var Sverige täckt av ett upp till tre kilometer tjockt istäcke. Detta tunga täcke tryckte ner jordskorpan långt under dagens nivå. När istiden tog slut, för cirka 10 000 år sedan, började jordskorpan återta sin ursprungliga form. Från denna tid har landet rest sig ut havet. Inledningsvis gick förloppet betydligt snabbare än i dag. Nu är landhöjningen strax under en meter på 100 år.

Högsta kustlinjen, (HK), är den nivå i Sverige dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden. Stora delar av landet var nertryckt under den tidens havsnivå. Denna nivå varierar i landet och är högst i Ångermanland där havsnivån nådde närmare 300 meter ovan dagens havsnivå. I Västerbotten ligger Högsta kustlinjen på ca 250 m över dagens havsnivå.

Här nedanför hittar du länk till film som visar hur landhöjningsförloppet kan ha sett ut.
Landhöjningsförloppet från Ånäset till Skellefteå