Menu

Nordmaling

Andersson, Berit. 2007. En boplatsvall från äldre järnålder i Torrböle, Nordmaling socken. Arkeologi i Norr 10:93-104. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Ny fornlämningsmiljö vid Torrböle. Skog & Historia i Västerbottens län:11-12. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Stenåldersboplats vid Lögdeälven. Skog & Historia i Västerbottens län:24-25. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Stenåldersboplatserna kring Småbränna. Skog & Historia i Västerbottens län:26. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Kolbottnar vid Lögdeälven. Skog & Historia i Västerbottens län:40-41. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Samiska lämningar i Nordmaling. Skog & Historia i Västerbottens län:24-25. Umeå.

Huggert, Anders. 2007. Ryskt mynt kom i omlopp i Västerbotten 1809. Svensk Numismatisk Tidskrift 2007/5:110-112. Stockholm.

Flodström, Lars. 1993. Stockbåten från Bjärten. Västerbotten 1993/3:169. Umeå.

Löfgren, Kjell & Olsson, Anna-Lena. 1983. Snöan – ett fiskeskär från medeltid till nutid. Västerbotten 1983/2:91-103. Umeå.

Wetterberg, Ola. 1983. Hytta och smedja i Olofsfors. Västerbotten 1983/2:104-116. Umeå.

Olofsson, Elfred mfl (red.). 1962. Hembygdsboken Nordmalings och Bjurholms socknars historia. Umeå.