Menu

Kulturspår i landskapet

Bästa sättet att förmedla kunskap till framtidens brukare och förvaltare av skogens kulturmiljöer är att gå via skolan.

EU-projektet ”Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan” vill inspirera skolor i Sverige och Norge att använda kulturmiljöer i undervisningen i större utsträckning. Dessa kan användas i många olika ämnen. För att nå eleverna har vi siktat in oss på lärare. Projektet har jobbat med workshops för lärare, fördjupade lokala planer för hur kulturmiljöer kan användas i undervisning och iordningställande av några kulturmiljöer för undervisning. Lärarhandledningar för kulturmiljöer kring Lycksele och Vilhelmina har producerats inom projektet.

En kursplan för en fortbildningskurs för lärare har tagits fram och kursen ges av Nord universitet. Röster från elever och lärare har samlats i en broschyr.

Lärare diskuterar koordinatsystem vid en arkeologisk utgrävning.

Resultaten har samlats i en bok som skall fungera som inspirationsbok för lärare men den förväntas också vara kurslitteratur i kommande fortbildningskurser.

Projektpartners är Västerbottens museum, Skogsstyrelsen, Nord universitet, Helgeland museum, Polarsirkelen friluftsråd och Statskog.