Menu

Sorsele

Norstedt, Gudrun. 2012
Ammarnäs kyrkstad – Lapplatsen. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande 6, 2012.

Ekholm, Therese. 2015.
A cross-check of radiocarbon dates from stone age sites in northern Sweden. Fornvännen 2015/4.

Larsson, Thomas. B. & Ericsson, Göran. 2010
Älgen och människan – en mångtusenårig tradition. Tvärsnitt nr 4, Vetenskapsrådet

Sjölander, Mattias. 2010
Boplatsvallar i Norrlands inland – en granskning av forskningsläget. Kandidatuppsats i arkeologi. Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Lundmark, Staffan & Sköld, Tryggve. 2009.
Runorna från Jiltjaur. DAUM-katta, höstblad 2009:19-21. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Huggert, Anders. 2008.
Hundraåriga kritpipor i bruk bland samer i 1890-talets Lappmark. Fornvännen 2008/103:23-27. Vitterhetsakademien. Stockholm.

Qvarnström, Elin. 2006
”De tycka emellertid av gammal varan att det smakar gott, och tro dessutom att det är bra för hälsan” Samiskt växtutnyttjande från 1600-talet fram till ca 1950. Examensarbete, Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU. Umeå

Huggert, Anders. 2004.
En depositionsmedalj från Sorsele i Västerbottens län. Svensk Numismatisk Tidskrift 2004/5:108-110. Stockholm.

Knutsson, Kjel. 1993
Garaselet-Lappviken-Rastklippan. Introduktion till en diskussion om Norrlands Äldsta Bebyggelsen. TOR – tidskrift för arkeologi: 5-52. Societas Archaeologica Upsaliensis.

Lundberg-Spång, Åsa. 1993.
Korgen vid Sandsjön. Västerbotten 1993/3:132-133. Umeå.

Sander, Annika m.fl. 1982.
Ammarnäs- kulturhistorisk utredning. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 4, 1982. Umeå.

Löthman, Lars. 1978.
Boplatser och fångstgropar längs Vindelälvens vattensystem i Sorseletrakten. Studier i Norrländsk forntid I: 106-113. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförening och Västerbottens museum. Umeå.

Kristiansson, Hans. 1969.
“Kungaudden”: en hyddanläggning i stenåldersmiljö vid konungens sportstuga, Sorsele sn., Lappland. Nordsvensk Forntid: Studies in North Swedish Archaeology 1969: 9-26. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 6. Umeå.

Manker, Ernst. 1951.
Stalotomter och fångstgropar: Anteckningar och funderingar under en expedition till Vindelkroken. Västerbotten 1950-1951/131-160. Umeå.