Menu

Kulturhistoriska utställningar

Utställningarna vid länets museer visar vår kulturhistoria från förhistorien och fram till i dag. Vissa utställningar har visats i många år och andra kan vara vandringsutställningar som kan ses under en kortare period.

Vid Skellefteå museum pågår just nu renovering och utställningsbygge. En större utställning om bygdens historia kommer att vara klar våren 2021. Utställningarna Forntid och Stadshistoriska är avslutade. Skellefteå museum ansvarar även för båtmuseet Stackgrönnan som är öppet under sommaren.

I Skogsmuseets utställningar visas skogsbrukets och arbetets utveckling från 1800-talet fram till våra dagar. Utställningen Samer i skog är producerad utifrån samlingen Samiska skatter.

Vilhelmina museum är öppet under perioden 1 juni – 31 augusti och utställningarna som visas presenterar bygdens historia från forntid till nutid och speglar framför allt självhushållets tid bland nybyggare och samer.

Västerbottens museum finns utställningar om hällkonst, textil, skidor, Umeås historia och byggnadsvård som är av mera permanent karaktär. Museets tillfälliga utställningar brukar omfatta foto, konst och konsthantverk samt andra tematiska utställningar.