Menu

Dorotea

Andersson, Berit. 2022
Doktor Strömboms trädgård i Dorotea – inventering och försök att påvisa strukturer vid vallgraven. Dorotea sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 274/21. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik & Heinerud, Jans. 2019.
Kulturhistorisk utredning längs med vandringsleden mellan Saxnäs och Borgafjäll, Vilhelmina och Dorotea socknar och kommuner, Västerbottens län. Dnr 591/19. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017.
Rapport arkeologisk utredning med anledning av upprättande av detaljplan på fastigheten Avasjö 1:76, Dorotea sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 489/17. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2016.
Rapport över pilotprojektet ”Fornlämningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län”. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 893/16. Klicka för att ladda ner.

Wennstedt-Edvinger, Britta. 2016.
Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Avasjö 1:18, del av, Dorotea socken, Lappland, Dorotea kommun, Västerbottens län. Rapport PMAC2016-018-AC. Arkeologiscentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2015.
Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 307/15. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt-Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Eliasson, Laila. 2009.
Rapport över inventering av forn-och kulturlämningar mellan Brännåker och Storbäck, Dorotea kommun, objekt 847-620. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2009
Rapport över inventering av forn-och kulturlämningar mellan Brännåker och Storbäck, Dorotea kommun, objekt 847-730. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Lindqvist, Anna. 2009.
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Granlund, Nina. 2008.
Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans & Löfvendahl, Runo. 2005.
Hällmålningar i Åsele-Doroteaområdet Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten och Riksantikvarieämbetet, Rapport RANE 2005:03.Klicka för att ladda ned.

Ellert, Jenny. 2003.
Arkeologisk utredning. Föranledd av planerade vindkraftverk på Mångmanberget och Bliekevare, Dorotea socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Ellert, Jenny. 2003.
Kulturhistorisk utredning utförd med anledning av bildandet av naturreservat på Månsberget, Dorotea socken och kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Rathje, Lillian. 1998.
1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997.
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län Blaikfjällsområdet, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned.

Holm, Stig. 1983.
Rapport från genomgånget bränt benmaterial från Vilhelmina och Dorotea, Lappland. Stockholms universitet, Osteologiska forskningslaboratoriet. Klicka för att ladda ner

Forsberg, Lennart & Wallin, Jan-Erik. 1983.
Rapport över fornminnesinventering av Ormsjön, Nordflätiken, Avaträsk och norra delen av Bellvikssjön, Dorotea sn och kn, Lappland, Västerbotten med bilaga: Rapport över naturgeografisk undersökning av området kring Ormsjön, Dorotea sn, Lappland Del I-IV. Västerbottens museum.
Del I. Klicka för att ladda ner
Del II. Klicka för att ladda ner
Del III. Klicka för att ladda ner
Del IV. Klicka för att ladda ner

Forsberg, Lennart. 1981.
Rapport över arkeologiska undersökningar av fångstsamlar- boplatser Raä 84 med verkstadsplats, Raä 182, Raä 183 med grop, LD 43 Ormsjön, Dorotea sn och kn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan & Wallin, Jan-Erik. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 181, Långsele 1:15, Högland, Dorotea sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Hvarfner, Harald. 1953.
Rapport över arkeologiska undersökningar av Rörströmssjöarna i Dorotea sn, Lappland och Tåsjö och Bodum sn, Fjällsjön i Fjällsjö sn samt Fjällsjöälven från Sil till Åkvisslan, Fjällsjö, Ramsele och Ådals-Liden snr, Ångermanland. 1951-1952. Del I. Boplatslokalerna. Text och översiktskarta Del II A-C. Fotografier. Del III. Kartor, planer och profiler. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Jansson, Sverker. 1951.
Rapport över arkeologiska undersökningar av Fjällsjöälvens källområde, Borgasjön i Dorotea sn, Lappland och Frostvikens sn, Jämtland samt Ormsjön och Arksjön i Dorotea sn, Lappland 1950. Del I: Rapport, foto, planer och profiler samt översiktskartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.