Menu

Vilhelmina

Nilsson, Madeleine. 2020
Arkeologisk förundersökning av gropar och härdar vid Vilhelmina flygplats 2019. Fornlämning: L2019:3425, L2019:3426, L2019:3432, L2019:3433, L2020:3443. Fastighet: Dalasjö 2:32. Socken: Vilhelmina. Kommun: Vilhelmina. Landskap: Västerbotten. Västernorrlands museum, Rapportnummer 2020:6. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 179/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019.
Arkeologisk utredning med anledning av flytt av landningströskel vid Vilhelmina flygplats, Vilhelmina sn & kn. Västerbottens län. Dnr 118/19 Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik & Heinerud, Jans. 2019.
Kulturhistorisk utredning längs med vandringsleden mellan Saxnäs och Borgafjäll, Vilhelmina och Dorotea socknar och kommuner, Västerbottens län. Dnr 591/19. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars-Göran & Loeffler, David. 2019
Rapport över inventering. Lämningar efter stenålderns barmarksaktiviteter inom Marsåns och Gråtanån/Vojmåns avrinningsområde, Vilhelmina kn. och sn. Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2016.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Vindelns kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2015
Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 307/15. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2015
Risträsk–Stöttingfjället. Påverkan på riksintresset av Pauträsk vindkraftpark Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1518. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Heinerud, Jans. 2015
Arkeologisk schaktkontroll med anledning av förläggning av starkströmskabel inom fornlämningsområde, RAÄ 290:1, Lövliden 1:136, Vilhelmina kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 634/14. Klicka för att ladda ner

Sundström, Sundström. 2014.
Rapport över ”Lappländsk järnålder” – Ett projekt om järnåldern i fjällkommunen Vilhelmina. Klicka för att ladda ner

Sundström, Sundström. 2014.
Arkeologisk delundersökning av Raä 128, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014
Riksintresseområdet Risträsk–Stöttingfjället och Pauträsk vindkraftpark. Påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1404. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2013
Gråtanliden. Kulturmiljösanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1312. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Hedman, Sven-Donald. 2011.
Arkeologisk utredning inför planerade dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Ransarens regleringsdamm, Vilhelmina kn. Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2010
I det samiska rummet / Saemieh Saepmesne. Rapport över fältverksamhet 2009 i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 450/07. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2010.
Särskild arkeologisk utredning, Kittelfjäll 1:2, 1:3, 1:9, 1:10, 1:25, 1:26 m. fl. Vilhelmina kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamhetn. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2010.
Fatmomakke samt riksintresset Svartsjöbäcksdalen, kunskapsunderlag med arkeologisk fördjupning. Vilhelmina sn & kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Wennstedt Edvinger, Britta. 2010
Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindkraftsparken på Stöttingfjället, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. PMAC2010:73. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Eliasson, Laila. 2009.
Rapport över arkeologisk schaktkontroll vid Nyluspen och Norra Tresund, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2009.
Rapport över arkeologisk inventering på fastighet Saxnäs 1:37, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Lindqvist, Anna. 2009.
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Granlund, Nina. 2008.
Fjällens kultur- och naturvärden – Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2008.
Arkeologisk rapport över inventering av forn- och kulturlämningar på fastighet Klimpfjäll 2:8, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2008.
Rapport över inventering av forn- och kulturlämningar i Grundsjö, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2008.
Arkeologisk rapport Saxnäs 9:35, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned

Andersson, Berit. 2007.
Fornminnnesinventering 2007. Sorsele, Tärna & Vilhelmina socknar, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2007.
Rapport över arkeologisk utredning inom fastigheten Granberg 1:2, Vilhelmina kommun. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Eliasson, Laila. 2007.
Rapport angående arkeologisk besiktning av fornlämning 145 i Lieboda, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned.

Olofsson, Anders. 2007.
Osteologisk bestämning av 14C-datering av brända ben från stenåldersboplatser i Lappland. Vuollerim 600 år. Arkeologiska Rapporter 22. Vuollerim. Utdrag ur rapport. Klicka för att ladda ned.

Wennstedt Edvinger, Britta. 2007
Stekenjokk. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark, Vilhelmina socken och kommun. Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2006.
Kulturhistorisk utredning Utvärdering av indikatorn Skyddade fjällmiljöer Marsfjällets naturreservat. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Iregren, Elisabeth. 2004.
Osteologisk rapport. Analys av benmaterial från boplatserna Raä 180, 190, 553, 554, 563, 577, Vilhelmina socken. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Heinerud, Jans & Robertsson, Anna. 2003.
2001 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2003:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2003.
Arkeologisk utredning Stornäs 1:6, 5:1 samt Olsberget 1:1, Vilhelmina resp. Sorsele sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans. 2002.
Fatmomakke – program för hänsynstagande och utveckling av ett unikt besöksmål – Etapp III. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Kresa, Dan. 2002.
Arkeologisk undersökning av två kokgropar vid Nästansjö, Raä 1651, Vilhelmina sn. Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Rydström, Gunhild. 2002.
Rapport över dokumentation av samiska härdar, Bäsksele 1:10 och 4:5, utan fornl. nr, Vilhelmina socken och kommun, Lappland, Västerbottens län. Skogsmuseet Rapport 4. Klicka för att ladda ner

Bolin, Hans & Edenmo, Roger. 2001.
Projekt Uppdragsarkeologi – Övre Grundsjön, Vojmsjön och Lilla Mark. Rapport över arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet Rapport 2001:1. Klicka för att ladda ner

Renck, Anna-Maria. 2001.
Fyndrapport, inventeringsfynd RAÄ 23 – 1184, Vilhelmina sn, Vilhelmina kn, Lappland, Västerbottens län. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Dokumentationsenheten. Klicka för att ladda ner

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Stångberg, Andreas. 2000.
1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart; Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 1999.
1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Rathje, Lillian. 1998.
1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997.
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Blaikfjällsområdet, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997.
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Tärnaområdet, Storumans och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned.

Flodström, Lars. 1996.
Rapport över undersökning av boplats Raä nr 921, Vilhelmina sn, La, Vilhelmina kn, Luspen 1:1, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Nordqvist, Lennart. 1994.
Registrering av kulturhistoriska lämningar i Marsfjällsområdet, Vilhelmina socken, Vilhelmina kommun, Lappland, Västerbottens län. Ajtté svenskt-fjäll och samemuseum. Klicka för att ladda ner

Nordqvist, Lennart. 1994.
Registrering av kulturhistoriska lämningar vid Dalsjöfors kraftstation, Dalsjö, Vilhelmina socken, Vilhelmina kommun, Lappland, Västerbottens län. Ajtté svenskt-fjäll och samemuseum. Klicka för att ladda ner

Roslund-Forenius, Ylva. 1993.
Arkeologisk rapport över förundersökning och undersökning inom Volgsjöforsens, Stenkullaforsens och Åseleforsens kraftverks inverkningsområde i Ångermanälven, Vilhelmina och Åsele socknar, Lappland. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Redigerad version Vbm. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 1992.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropssystem Raä 314, Vojmåsen 1:4, samt fångstgrop, Raä 480, Dalasjö 2:33, Vilhelmina sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 1991
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, RAÄ 318, Dalasjö 1:22, Vilhelmina sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Gardeström, Sten. 1988.
Rapport över arkeologisk undersökning av två fångstgropar, Raä 500, Vilhelmina sn, Lappland, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Nilsson-Mankok, Erik. 1986
Suövnie – om stalotomter. Klicka för att ladda ner

Renck, Anna Maria. 1985.
Fyndrapport, inventeringsfynd, komplettering RAÄ 1011, 1042 och 1076, Vilhelmina sn, Vilhelmina kn, Lappland, Västerbottens län. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Dokumentationsenheten.

Lundberg, Åsa. 1984.
Arkeologisk Rapport över inventering och undersökningar av Maksjöns strandbundna fornlämningar och boplatser, 1981, Vilhelmina sn, Västerbottens län, Lappland. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1984.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning 1099, Varris, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Holm, Stig. 1983.
Rapport från genomgånget bränt benmaterial från Vilhelmina och Dorotea, Lappland. Stockholms universitet, Osteologiska forskningslaboratoriet. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars-Göran. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 791 och 792, Tresund, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län, juni 1978. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars-Göran. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, jordugn från järnåldern samt en samisk boplats från 1500-talet, Raä 553, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Umeå. Klicka för att ladda ner

Walukiewich, Ulla. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 977, Hansbo 1:3, Vojmsjön, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Wijkander, Keith. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 572, Maksjö, Vilhelmina sn, La. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Rapport över arkeologisk inventering 1975-1978 av stränder vid reglerade sjöar och vattendrag inom Vilhelmina kommun, Del 1. Lappland: Kultsjön, Stalonsjön, Malgomaj, Varesen, Stensjön, Grundsjön, Insjön, Maksjön och Vojmsjön. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78. Del 2. Lokalerna Raä 8-239. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78, Del 3. Lokalerna Raä 240-529. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78, Del 4. Lokalerna Raä 530-915. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78, Del 5. Lokalerna Raä 917-999. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78. Del 6. Lokalerna A2-A12, F1-F17, H2-H42. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-1978, Del 7. Lokalerna K1-K34, L1-L51. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn, 1975-78, Del 8. Lokalerna Z1-Z55. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982.
Bildbilaga, Arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina kommun 1975-1978, del 9, Diabilder 15285-15297, 15450-15493. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Löfgren, Maria. 1982.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, Raä 318, Dalasjö, Vilhelmina sn och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Carpelan, Christian. 1981.
Arkeologiska undersökningar på en renvall med stalotomter i Remdalen, Vilhelmina sn. Helsingfors.

Lundberg, Åsa. 1981.
Rapport över arkeologisk undersökning av skärvstensvallar Raä 639, 772, 773 och Raä 774 Stalon 1:1, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län maj 1980. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2024
Rapport över arkeologisk undersökning 1980 av fångstgrop, RAÄ nr 130 Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Forsberg, Lennart. 1980.
Rapport över arkeologiska undersökningar av fornlämning Raä 765, Övre Lövliden 1:8, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Tomas. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av stensättning, Svanholmen (Kråkholmen), Varris, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa & Sundström, Susanne. 1980.
Arkeologisk rapport över undersökningar av delar av boplatserna Raä 132 och Raä 636, vid Malgomaj, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 562, vid f.d. Vojmsjöluspen, Nyluspen 1:18, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av del av boplatsen Raä 636, Stalon 1:1, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av del av fångstgropssystemet Raä 573, vid Gråtanån, Brännåker 1:10, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 899 och 899 b vid Gråtanån, Brännåker 1:10, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplatsen Raä 563 vid Vojmsjöluspen, Sjulsmark 1:18, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över arkeologiska undersökningar av del av boplatserna 236 och 770, Nordansjö 1:4 respektive Karlsbacka 1:6, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Rapport över inventering och provgropsundersökning kring Bullerforsens kraftstation, Vilhelmina sn och kn. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Rydström, Gunhild. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av skärvstensvall, Raä 577, Gråtanån, Vilhelmina sn, La. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Rydström, Gunhild. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats samt en jordugn från järnåldern, Raä 190 Brännåker 1:10, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Wallin, Jan-Erik. 1980.
Rapport över naturgeografisk undersökning av Vojmsjöns och Gråtanåns utlopp, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Wallin, Jan-Erik. 1980.
Vegetationsutveckling efter istiden vid Vojmsjöns utlopp, Vilhelmina socken, Lappland. En undersökning baserad på pollenanalys. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Forsberg, Lennart & Lundberg, Åsa. 1979.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med skärvstensvall och jordugnar, Raä 188, Vojmsjön, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Forsberg, Lennart & Lundberg, Åsa. 1979.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplatser samt jordugn från järnåldern. Raä 132, 636, 773, 774. Malgomaj, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1979.
Rapport över arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 519, Nordansjö 1:4, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Norrman, Jan. 1979.
Fatsjö kraftstation, Ångermanälvens flodområde, Vilhelmina sn, Lappland. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport. Uppdragsverksamheten 1979:33. Kulturhistorisk inventering 1978. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars-Göran. 1979.
Rapport över arkeologisk undersökning av jordugn eller s k härdgrop från yngre järnålder, Raä 518b, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars-Göran. 1979.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med asbestkeramik mm. Raä 180 Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2024
RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV STENÅLDERSBOPLATS, RAÄ 839 Tresund, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2024
Rapport över arkeologisk undersökning 1978 av boplats och rengrav, RAÄ 230 Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2024.
Rapport över arkeologisk undersökning 1978 av boplats och stensättning, RAÄ 233 Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner

Jonasson, Bengt-Åke & Bäverskog, Björn. 1978.
Inventeringar med anledning av vattenreglering av Stora Lögdasjön, Lögdaselet, Fredrika sn, Öre- och Lögde älvar, Örträsket, Örträsk sn, 12 mindre sjöar i Gideälvens nederbördsområde samt sjöarna Fättjaure, Borkajaure och Virisjaure samt Vapstälven i Vilhelmina sn. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1978.
Rapport över arkeologisk undersökning av del av fornlämning Raä 235, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1978.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 552, Vojmsjöluspen, Brännåker, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars. 1977.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 235, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Flodström, Lars. 1977.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 511, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Norrman, Jan. 1977.
Rapport över kulturhistorisk inventering inom inverkningsområdena för Fatmomakke och Ransarluspens kraftstationer, Ångermanälven-Ransarån, Vilhelmina sn, Lappland 1977. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Spång, Lars Göran. 1977.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna Raä 244, 236 och VLM:S1 (Raä 900), Varesen (Varris), Malgomaj, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Wijkander, Keith. 1977.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 551, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Falk, Lennart & Spång, Lars Göran. 1976.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 554, Vojmsjöluspen, Brännåker 1:70, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars Göran. 1975.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 503, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Tomtlund, Jan-Erik. 1975.
Arkeologisk rapport över undersökning av fornlämning Raä 859, Viken, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Kulturhistoriska undersökningar Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Tomtlund, Jan-Erik. 1975.
Arkeologisk rapport över undersökning av Raä 853, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum.

Tomtlund, Jan-Erik. 1975.
Arkeologisk rapport över undersökning av Raä 854, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Tomtlund, Jan-Erik. 1975.
Arkeologisk rapport över undersökning av Raä 953, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Kulturhistoriska undersökningar Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Robertsson, Ann-Marie. 1973.
Rapport över pollenanalytiska undersökningar av arkeologiska provserier från Vojmsjön, Vilhelmina kommun i södra Lappland. Sveriges Geologiska Undersökning (SLU). SGU 69802-7. Stockholm. Klicka för att ladda ner

Johansson, Tomas. 1972.
Rapport över utgrävning av fyndplats för vendeltida föremål, Maksjön, Vilhelmina sn, La. 1972 (Del av fornl. 356). Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Pousette, Sven-Erik. 1964.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Saxån inom Ångermanälvens källområde, Vilhelmina socken, Lappland. 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hvarfner, Harald. 1959.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Malgomaj inom Ångermanälvens källområden, Vilhelmina socken, Lappland. 1957-1958. Del I: Text (Astrid Linder) Del II: Plan- och profilritningar med fyndförteckningar (II), kartor över jordprover och fosfatvärden, översiktskarta. Del III: Redogörelse från FFÖN. (Gunnar Westin) Del IV: Fotografier. Del V: Fotografier. Fotografier. Tillägg till del IV och V. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

O´Konor, Louise. 1958.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Kultsjön och Stalons kraftverk inom Ångermanälvens källområden, Vilhelmina socken, Lappland. 1957. Del I: Kultsjön. Text, plan- och profilritningar samt fotografier över stenålderslokal T 297 [raä 119] Del II: Saxån, Kultsjön, Kultsjöån, Bielite, Kaskalite samt Voullelite. Text och fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Linder, Astrid. 1957.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar. Malgomaj . Lappland. 1956. Del I: T ex, plan- och profilritningar samt översiktskarta. Del II: Fotografier till grävningsrapporten. Del III A: Fotografier. (Lars Bergström jr.) Del III B: Fotografier. (Lars Bergström jr.) Del IV: Arbeten utförda av Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland. (Gunnar Westin 1957). Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Börjesson, E. 1955
En undersökning av Grapien vid Dåresvardo. Klicka för att ladda ner

Hvarfner, Harald. 1954.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ångermanälvens källområden, Lappland, år 1954. Ransaren, Kultsjön, Malgomaj m.fl. Text och fotografier. Del.I: Ransaren, Malgomaj och Kultsjön. Fyndlokaler och grävningsundersökningar. Klicka för att ladda ner
Del II: Plan- och profilritningar. Kultsjön. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner

Jansson, Sverker. 1954.
Rapport över arkeologisk rekognosering av Ångermanälvens källområden, Ransaren i Vilhelmina socken, Lappland. 1953. Del 1. Rapport, fotografier och översiktskarta. Klicka för att ladda ner.

Santesson, O.B. 1930.
Stenåldersundersökningar i Ångermanland. Avskrift 1950. KVHAA.
Klicka för att ladda ner