Menu

Introduktion till arkeologi

Ordet Arkeologi kommer av grekiskans archaiologia “fornkunskap”, av archaios “urgammal”, “forntida”. Det betyder kunskapen om människans förhistoria, den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av människans materiella kultur, av deras lämningar och föremål eller artefakter.

Numera finns även historisk arkeologi eller medeltidsarkeologi som är studiet av materiell kultur under historisk tid. Vanligtvis delas området upp i följande underdiscipliner; historisk arkeologi (efter skrivkonsten), förhistorisk arkeologi (före skrivkonsten), klassisk arkeologi (Grekland och Rom), egyptologi (Egypten), assyriologi (Främre Orienten före Islam), islamisk arkeologi (Främre Orienten efter Islam) och historisk osteologi.

Kung Gustaf VI Adolf hade ett stort intresse för arkeologi

Som universitetsämne blev arkeologin ett eget ämne under 1800-talet. 1818 var Caspar Reuvens utsetts världens första professor i arkeologi vid Universitetet i Leiden i Nederländerna. Som den första arkeologiska avhandlingen i Sverige brukar Hans Hildebrands från 1866 räknas och 1869 lade Oscar Montelius fram sin avhandling. 1914 inrättades den första professuren i arkeologi vid Uppsala universitet, där Oscar Almgren blev den förste innehavaren av professuren. Den följdes snart av en professur vid Lunds universitet 1919, med Otto Rydbeck som dess förste innehavare.
VAD ÄR ARKEOLOGI?
VAD GÖR ARKEOLOGEN?