Menu

Inlandet

Inlandets kuperade terräng består till stor del av skog och myrmark. Genom landskapet från nordväst till sydöst rinner våra fyra stora älvar; Skellefte-, Vindel-, Ume- och Ångermanälven. Längs älvdalarna har människor i alla tider rört sig och ofta även valt att bosätta sig.

Här finner vi många av stenåldersmänniskornas boplatser. Fångstgropar från olika tider, berättar om hur viktig älgjakten alltid varit. Längs älvdalarna finns också lämningar efter jordbruk och efter generationer av skogsbrukare. I dag när den uppodlade marken hela tiden minskar, påminner oss de igenväxande myrodlingarna om ett nästan obegripligt slit, men samtidigt om en okuvlig framtidstro.
Läs mer om kusten och fjällen.


Båtdrag vid Trollforsen i Gargån, Sorsele kommun. Flottningslämningarna berättar om en tid då skogen var en inkomstkälla för många människor i Västerbottens inland.