Menu

Länets gemensamma föremålsdatabas

Länets museer har samlingar av föremål varav de flesta ligger i magasin och endast en mindre del exponeras i olika utställningar. I dag finns möjligheter att visa fotografier och beskrivningar av föremålen i samlingarna så här kan du nå de tre museernas kulturarvsdatabaser.

Västerbottens museums föremålsdatabas

Här får du tillgång till mer än 92 000 objekt som vi hittills registrerat och digitaliserat ur Västerbottens museums samlingar – och nya läggs ut successivt. Du kan titta i enskilda samlingar eller söka fritt utifrån dina egna önskemål.

Genom vår nya kommentarsfunktion ger vi möjlighet – för dig som har kunskap om namn på personer, berättelser om platser, beskrivning av hur föremål har använts eller har andra minnen och berättelser – att lämna information till ett enskilt objekt.

Skellefteå museums samlingar

Skellefteå museums samlingar berättar vår historia. Från forntid till samtid, här finns allt möjligt som människor i Västerbotten brukat och bevarat för att vi skall minnas, lära och bättre förstå varandra och vår gemensamma historia. Här har du även möjlighet att bidra med kunskap, erfarenheter och minnen kring föremålen i museets samlingar. Du kan kommentera och göra tillägg till den information som redan finns och på så sätt höja värdet på vår kunskapsbank.

Skogsmuseets samlingar

Här kan du hitta fotografier och föremål som finns i samlingar på Skogsmuseet i Lycksele. Vi har hittills registrerat och digitaliserat cirka 15 000 poster i våra samlingar, som nu läggs ut successivt. Registreringen har utförts av olika personer vid olika tidpunkter, varför informationen och utförligheten kan variera, också beroende på vad som noterats när föremål eller fotografier tagits emot.