Menu

Allmänt

Bergman, Ingela. 2014.
Kulturarv, landskap och identitetsprocesser. Ett forskningsprojekt mitt i samhällsdebatten. Arkeologi i Norr 14: 67-80.

Brännlund, Isabelle. 2014.
Markanvändning i Vilhelmina norra sameby. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 116-144.

Burman, Mattias. 2014.
Medeltida kyrkor. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 47-56.

Granholm, Nina. 2014.
Örtug på Backen. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 42-43.

Granstrand, Rolf. 2014
En västerbottnisk guldålder. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 12-17.

Kuhmunen, Lasse, Olofsson, Carina & Sandén, Erik. 2014.
Att inventera kring Klimpfjäll. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 107-115.

Larsson, Thomas B. 2014.
Bure kloster eller inte. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 29-33.

Lundberg, Åsa. 2014.
Medeltiden – början till i dag. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 19-27.

Cocq, Coppélie, Heinerud, Jans, Larsson, Thomas. B & Lindgren-Hyvönen, Britta. 2014
Rock art in Sapmi – Images and stories. Västerbottens museum 2014.

Sundström, Susanne. 2014.
Prolog: Järnåldern. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 3-11.

Wadensten, Hillevi. 2014.
Hatt med historia. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 44-45.

Berg, Anki & Gustafsson, Iréne (red). 2013.
Kulturarv i Gammelskog. Kulturarvet i nordskandinaviska gammelskogar (projekt). Skogsstyrelsen, Jönköping 2013.

Granholm, Nina & Joelsson, Jeanette. 2013
Kulturmiljöer i vatten. Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens län. Meddelande 5, 2013.

Andersson, Berit. 2012.
Kontakt över Kvarken. Bottnisk kontakt XVI: 23-26.

Bergman, Ingela. 2012.
Kulturspår i träd. Anvarat 1. Silvermuseet i Arjeplog.

Heinerud, Jans & Larsson, Thomas. B. 2012.
Allt fler hällbilder hittas – och de tycks aldrig ta slut. Populär arkeologi 2012/4: 20-24.

Huggert, Anders. 2012.
Skidspetsen från Stormyran i Bygdeträsk – ålder utifrån kol-14-datering och ornamentik. Arkeologi i Norr 13: 167-182.

Larsson, Thomas. B. 2012.
När älgen försvann för fyratusen år sedan. Populär arkeologi 2012/4: 10-12.

Larsson, T.B., Rosqvist, G., Ericsson, G. & Heinerud, J.2012.
Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal.yr BP. Journal of Northern Studies. Vol. 6 No 1:9-30.

Andersson, Berit. 2011.
Samiska härdar – en lägesanalys. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 61- 65.

Andersson, Berit. 2011.
Samer vid kusten – metoder för synliggörande. Ett steg till på vägen. Resultat och reflektioner kring ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område åren 2008-2011: 114-121.

Barruk, Henrik. 2011.
Umesamiskan förr och nu. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 29-35.

Norstedt, Gudrun. 2011.
Skogssamer i Lycksele lappmark. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 25-28.

Norstedt, Gudrun. 2011.
Lappskattelanden på Geddas karta. Umeå lappmark från 1671 till 1900-talets början. Thalassa 2011. Umeå

Västerbotten genom tiderna III. Tillståndsbeskrivningen och strategin för kulturmiljöverksamheten i Västerbottens län 2007-2011. Länsstyrelsen Västerbotten, Kulturmiljö. Umeå.

Bergman, Ingela. 2010.
Finnar, lappar, renar och bönder. Om medeltida befolkningsgrupper och näringar avspeglade i ortnamn i Bottenvikens kusttrakter. Arkeologi i Norr 12:167-191. Umeå universitet. Institutionen för Idé och samhällsstudier.

Dahl, Östen, Edlund, Lars-Erik, Wastenson, Leif & Elg, Margareta (red.) 2010.
Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige. Stockholm: Norstedts.

Huggert, Anders. 2010.
En nådastötsdolk i senmedeltidens Bygdeå. Arkeologi i Norr 12: 193-215.

Huggert, Anders. 2009.
Guldsmide i senmedeltidens Umeå. Arkeologi i Norr 11: 145-158.

Huggert, Anders. 2008.
Stensättningar var bostäder. Studia Archaeologica Ostrobotniensia. Organ för Österbottniska Fornforskningssällskapet. 2008:13-27. Vasa.

Andersson, Berit. 2007.
Skog & Historia under tio år. Västerbotten 2007/2:52-57. Umeå.

Joelsson, Jeanette. 2007.
Levande skogar – ett miljömål. Västerbotten 2007/2:61-62. Umeå.

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2007.
Förhistoriska hällbilder. Västerbotten 2007/2:17-25. Umeå.

Loeffler, David. 2007.
Norrländsk arkeologi igår, idag och i morgon. Västerbotten 2007/2:63-66. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2007.
6000-årig ekologisk villa. Västerbotten 2007/2:9-15. Umeå.

Norstedt, Gudrun & Norstedt, Staffan. 2007.
Landskapsgränsen mellan Ångermanland Västerbotten och Åsele Lappmark. Umeå.

Nygren, Katrine. 2007.
Bevara oss väl! Västerbotten 2007/2:58-60. Umeå.

Ramqvist, Per H. 2007.
Fem Norrland: Om norrländska regioner och deras interaktion. Arkeologi i Norr 10:153-180. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Rehn, Siv. 2007.
Avrättningsplatser i Västerbotten. Västerbotten 2007/4:53-62. Umeå.

Viklund, Karin. 2007.
Miljöarkeologi. Västerbotten 2007/2:46-51. Umeå.

Biörnstad, Margareta. 2006.
Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980: en studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Stockholm.

Fossum, Birgitta 2006.
Förfädernas land. En arkeologisk studie av lämningar i Sápmi, 300 f.Kr. – 1600 e.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 22. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Karlsson, Nina. 2006.
Bosättning och resursutnyttjande: Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 21. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Ryd, Yngve. 2006.
Eld. Flammor och glöd- samisk eldkonst. Värnamo.

Törnlund, Erik. 2006.
Flottningslämningar i Västerbottens län : Historisk översikt och kulturhistoriska värdekriterier. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 1 2006. Umeå.

Larsson, Thomas B. 2005.
Det var på hösten 1975 som det började – några inledande tillbakablickar. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Rathje, Lillian. 2005.
Övergången mellan vikingatid och medeltid längs västerbottenskusten. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19:363-375. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Viklund, Karin, 2005.
Kråkbär och gravad sik – Västerbottens mångkulturella förflutna i miljöarkeologisk belysning. En lång historia- festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology and Environment 19:415-429. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Huggert, Anders. 2002.
I ormens tecken. Ormfigurer i den nordeuropeiska taigan. Hällbilder & hällbildernas rum. Studier i Regional Arkeologi 2: 23-33. (Red: L. Klang, B. Lindgren, P.H. Ramqvist) Mitthögskolan. Örnsköldsvik.

Huggert, Anders. 2002.
A Self-triggered Device to Catch Elk as Early as the Neolitic: A Study from an Archaeological and Ethnological Point of View. Acta Borealia 2002/2:181-188. Tromsø.

Karlsson, Anders & Sundström, Susanne. 2002.
Spår. Acta Bothniensia Occidentalis 24. Umeå.

Klang, Lennart. 2002.
Hällbilder och fornminnesinventering i Övre Norrland. Hällbilder & hällbildernas rum. Studier i Regional Arkeologi 2: 35-54. (Red: L. Klang, B. Lindgren, P.H Ramqvist). Mitthögskolan Örnsköldsvik.

Engelmark, Roger. 2001. Istidens västerbottningar. Västerbotten 2001/4:8-11. Umeå.

Joelsson, Jeanette. 2001 mfl.
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län Meddelande 2001:2 / Länsstyrelsen i Norrbottens län Rapportserie 2001:1 / Vägverket Publikation 2001:22. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2001.
Spår från 9000 år. Västerbotten 2001/4:2-11. Umeå.

Ramqvist, Per. 2001.
Digitala och andra älgar: bidrag till dokumentationen av hällmålningar. Studier i Regional arkeologi 2001, Mitthögskolan.

Rathje, Lillian. 2001.
Bebyggelse längs kusten under bronsålder och järnålder. Västerbotten 2001/4:40-44. Umeå.

Sundström, Susanne. 2001.
Förhistoriskt skräp eller bländande hantverk. Västerbotten 2001/4:45-55. Umeå.

Huggert, Anders. 2000.
Tidigt bruk av koppar i Övre Norrland och det övriga Nordfennoskandien. Från Nasafjäll till Olden. Subarktisk gruvhantering med fokus på Västerbottensfjällen. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H70. Stockholm.

Karlsson, Anders m fl. 1999.
Fornvårdsprogram för Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 1, 1999. Umeå.

Cettner, Annicka & Spansk, Örjan. 1997.
Artrika vägkanter. Vägverket Region Norr. Luleå.

Lundberg, Åsa. 1997.
Vinterbyar- ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland 4500-2500 f.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 8. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Segerström, Ulf. 1997.
Bonden i det förhistoriska Västerbotten. Västerbotten. 1997/1:38-47. Umeå.

Huggert, Anders. 1996.
Early Coppper Finds in Northern Fennoscandia. Current Swedish Archaeology 4:69-82. Stockholm.

Mulk, Inga-Maria. 1996.
Stalotomtningar i Västerbotten. Västerbotten 1996/3:32-37. Umeå.

Sundström, Jan. 1996.
Fjällvärlden – en kontrastrik kulturbygd. Västerbotten 1996/3:2-11. Umeå.

Baudou, Evert. 1995.
Norrlands forntid: Ett historiskt perspektiv. Viken.

Dalgård, Kristina. 1995.
Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk inventering. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 7, 1995. Umeå.

Eriksson, Karin, Kellgren, Ola & Sundin, Bo. (Red). 1994.
Västerbotten genom tiderna. Acta Bothniensia Occidentalis Nr 14. Skrifter i Västerbottens Kulturhistoria. Umeå.

Forsberg, Lars. 1993.
De tidigaste redskapen. Västerbotten 1993/3:124-125. Umeå.

Aronsson, Kjell-Åke. 1991.
Forest Reindeer Herding A.D. 1-1800. An archaeological and palaeoecological study in Northern Sweden. Archaeology and Environment 10. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Eriksson, Karin & Sundström, Jan. 1991.
Västerbotten genom tiderna. Del 1. Kulturmiljöer av riksintresse i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 2, 1991. Umeå.

Hulthén, Birgitta. 1991.
On Ceramic Ware in Northern Scandinavia During the Neolithic Bronze and Early Iron Age. A Ceramic-Ecological Study. Archaeology and Environment 8. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Sundström, Jan. 1990.
Kulturmiljövård och skogsbruk, Vilhelmina kommun. Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen. i Västerbottens län. Umeå.

Karman, Jorma. 1989. Skifferkultur i Centrala Skandinavien. Populär Arkeologi nr 2, 1989:16-23. Lund.

Ramqvist, Per H. 1989.
Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Hällristningar och hällmålningar i Sverige. (Red. S. Janson, E. Lundberg, U. Bertilsson). Forum. 1989:213-223. Stockholm.

Huggert, Anders. 1986.
Något om förutsättningarna för medeltidsarkeologiska undersökningar vid norrlandskusten. Arkiv i Norrland 8:25-37. Härnösand.

Iregren, Elisabeth. 1986.
Samernas rituella björngravar. Populär Arkeologi nr 4, 1986:8-11. Lund.

Lundberg, Åsa. 1986.
Skärvstensvallar i Norrland. Studier i Norrländsk Forntid II: 81-99. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Löthman, Lars. 1986.
Skärvstensanläggningar i södra Lappland. Studier i Norrländsk Forntid II: 37-46. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Melander, Jan. 1986.
Torkugnar. Studier i Norrländsk Forntid II: 106-118. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Rydström, Gunhild. 1986.
Sovplatser i skärvstensvallar. Studier i Norrländsk Forntid II: 100-105. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå

Spång, Lars Göran. 1986.
Stenåldersboplatsen. Studier i Norrländsk Forntid II: 47-80. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå

Fjellström, Phebe. 1985.
Samernas samhälle i tradition och nutid. Värnamo 1985.

Spång, Lars Göran. 1985.
Det som döljs i skog kommer upp med plog. Västerbotten 1985/2:105-112. Umeå.

Huggert, Anders. 1984.
Flint also came from the East – A contribution to the knowledge of Upper Norrlands Prehistory. Archaeology and Environment 2:57-74. University of Umeå, Department of Archaeology. Umeå.

Boberg, Kurt & Öhman, Alf. 1983.
Vrak och sjöolyckor vid Västerbottens kust. Acta Bothniensia occidentalis, Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå.

Kulturhistoriska miljöer vid Vindelälven. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 6, 1983. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1983.
Egen härd….. Västerbotten 1983/2:66-74. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1981.
Fångstgropar-lämningar efter forntida älgkonst. Västerbotten 1981/4:282-290. Umeå.

Zachrisson, Inger. & Iregren, Elisabeth. 1974.
Lappish bear graves in Northern Sweden. An archaeological and osteological study. (Early Norrland 5). KVHAA. Stockholm.

Johansson, Tomas. 1973.
Försök med pilspetsar. Västerbotten 1973/1:1-26. Umeå.

Lassila, Mauno. 1972.
Vägarna inom Västerbottens län: Kommunikationernas utveckling mot bakgrund av befolkning och näringsliv. Umeå.

Ruong, Israel. 1969.
Samerna i historien och nutiden. Stockholm.

Janson, Sverker & Hvarfner, Harald. 1960.
Från norrlandsälvar och fjällsjöar. Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökningar i samband med kraftverksbyggen och sjöregleringar. Stockholm.

Serning, Inga. 1960.
Övre Norrlands järnålder. Skrifter utgivna av vetenskapliga biblioteket i Umeå 4.

Manker, Ernst. 1953.
En björngrav i Vapstdalen. Västerbotten 1953:23- 40. Umeå.

Jirlow, Ragnar. 1927.
Boskapsskötsel i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11405, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jirlow, Ragnar. 1927.
Jordbruk i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11404, daterat 1927, accederat 1927. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jirlow, Ragnar. 1927.
Säljakt och fiske i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11406, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Drake, Sigrid.1918.
Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet: etnografiska studier. Diss. Uppsala Universitet.

Dahlbäck, Sigurd. 1917
N.J. Ekdahld manuskripter hos KVHAA med bilagor, om resor 1827-30 i Norrland, så långt de angå. NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS LANDSKAP. Klicka för att ladda ner