Menu

Lycksele

Heinerud, Jans & Larsson, Thomas. B. 2012. Allt fler hällbilder hittas – och de tycks aldrig ta slut. Populär arkeologi 2012/4: 20-24.

Barruk, Henrik. 2011. Umesamiskan förr och nu. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 29-35.

Norstedt, Gudrun. 2011. Skogssamer i Lycksele lappmark. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 25-28.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Härdar och bengömma vid Vänjaurbäck. Skog & Historia i Västerbottens län:15-16. Umeå.

Huggert, Anders. 2007. Fem vapenbilder och dessutom en heraldisk örn i Mörtträsk-fyndet. Arkeologi i Norr 10:77-92. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Rydström, Gunhild. 2007. Lyckselefynd under 200 år, 1607-1800. Västerbotten 2007/2:39-45. Umeå.

Karlsson, Nina. 2006. Bosättning och resursutnyttjande. Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 21. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Huggert, Anders. 2006. Borgare bjöd på både brännvin och brännvinsbröd. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt 2006/3-4:1-8. Umeå.

Rydström, Gunhild. 2001. Spår efter samer i skogslandet. Västerbotten 2001/4:19-24. Umeå.

Huggert, Anders. 2000. A church at Lyckselet and a sacrificial site on Altarberget: the two worlds of the Saami. Acta Borealia 17(1): 51-76. Tromsø.

Spång, Lars Göran. 1993. Mörtträskfyndet, symbolernas betydelse. Västerbotten 1993/3:166-167. Umeå.

Zachrisson, Inger. 1984. De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsket, Lappland. (The Saami Metal Deposits A.D.1000-1350 in the light of the find from Mörtträsket, Lapland). Archaeology and Environment 3. University of Umeå, Department of Archaeology.

Zachrisson, Inger. 1983. Samiskt, nordiskt, europeiskt. Kring fyndet från Mörtträsket. Västerbotten 1983/2:83-87. Umeå.