Menu

Litteratur

Här presenteras ett urval av arkeologisk och kulturhistorisk litteratur för den som vill förkovra sig ytterligare. Delar av litteraturen går att läsa i pdf-format, den är markerad med röd text.