Menu

Åsele

Viklund, Bernt Ove. 2022
Sjeltien tjielte-Åsele kommun – Översikt av det samiska kulturlandskapet. Klicka för att ladda ner

George, Ola. 2021.
Arkeologisk schaktövervakning i västra Gafsele. Fornlämning: Raä 1013:1/L1937:5427 och L2022:1989. Fastighet: Gafsele 1:22. Socken: Åsele. Kommun: Åsele. Län: Västerbotten. Rapportnummer 2021:5, Västernorrlands museum. Klicka för att ladda ner

George, Ola. 2020
Arkeologisk schaktövervakning i östra Gafsele. Fornlämning: Raä 1014:1/L1937:5428, 1015:1/L1937:5813. Fastighet: Gafsele 1:22. Socken: Åsele. Kommun: Åsele. Län: Västerbotten. Rapportnummer 2020:12 Västernorrlands museum. Klicka för att ladda ner

George, Ola & Söderlind, Annika. 2019
Arkeologisk schaktövervakning i Borgsjö, Åsele socken, Västerbotten inom fastigheterna Gigsele 1:3, Borgsjö 6:3 m.fl. Kommun och socken: Åsele. Landskap: Västerbotten. Västernorrlands Museum. Rapportnummer 2019: 3. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2018.
Kulturmiljöanalys av området Fäbodberget – Baksjöberg inför planerad kraftledning från vindkraftspark. Fredrika sn. Åsele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 637/18. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2018.
Kulturmiljöanalys av området Baksjöberg-Kalvkullen inför planerad kraftledning från vindkraftsparker. Fredrika sn. Åsele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 649/18. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2016.
Rapport över pilotprojektet ”Fornlämningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län”. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 893/16. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2015
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Bjurholm, Lycksele, Vännäs och Åsele socknar & kommuner. Västerbottens län. 2015. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta. 2015
Blakliden-Arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Storberget och Tallsjö m.fl., Fredrika socken, Lappland, Åsele kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1516. ArkeologiCentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Edvinger, Kjell & Wennstedt Edvinger, Britta. 2015.
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande nr 1:2015. Red. Nina Karlsson. Klicka för att ladda ner.

Norstedt, Gudrun. 2013
Björnlandets nationalpark – en kulturhistorisk analys. Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande 2013:3. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Fjällberg i Lycksele och Åsele socknar och kommuner, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner

Viklund, Bernt Ove. 2011
Inventering efter härdar av samisk typ i Ångermanlands skogsland, på uppdrag av Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum inom projektet “Saemieh Saepmesne – I det samiska rummet”. Rapport 2011:3. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2010
Kulturmiljöanalys av området Blakliden inför planerad vindkraft. Fredrika sn. Åsele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 396/10. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2010
Kulturmiljöanalys av området Fäbodberget inför planerad vindkraft. Fredrika & Lycksele sn. Åsele & Lycksele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 396/10. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2009
Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk 2009-09-15. Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner. Västerbottens län. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bergtäkt på fastigheterna Bomsjö 1:20 m fl, Åsele kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på Storbergkullen, Järvsjökullarna, Granberget och Storberget, Åsele kommun. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Granholm, Nina & Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt kraftledningsbygge i Åsele kommun, kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kommun, samt utmärkning av fångstgropar vid Örån i Lycksele kommun. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Smeds, Ronny 2008.
Kulturhistorisk dokumentation av flottningslämningar i Baksjöbäcken och Hörnån, Västerbottens län. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Heinerud, Jans & Löfvendahl, Runo. 2005.
Hällmålningar i Åsele-Doroteaområdet, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten och Riksantikvarieämbetet, Rapport RANE 2005:03. Klicka för att ladda ned.

Viklund, Bernt-Ove. 2005.
Rosenkvartslandet, Fredrika sn, Lappland, Västerbottens län. Rapport 2005:3. Klicka för att ladda ner

Viklund, Bernt-Ove. 2005.
Hällmålningen i Rosenkvartslandet, Fredrika socken, Lappland, Västerbottens län. Rapport 2005:4. Klicka för att ladda ner

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Rydström, Gunhild. 2000.
Rapport över undersökning av fångstgrop Raä nr 10:5, Hälla 1:31, Åsele sn och kn, Lappland, Västerbottens län, år 2000. Rapport 6. Skogsmuseet, Lycksele.

Roslund-Forenius, Ylva. 1993.
Arkeologisk rapport över förundersökning och undersökning inom Volgsjöforsens, Stenkullaforsens och Åseleforsens kraftverks inverkningsområde i Ångermanälven, Vilhelmina och Åsele socknar, Lappland. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Redigerad version Vbm. Klicka för att ladda ned.

Sundström, Susanne. 1991.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, Raä 152, Själberg 1:3, Åsele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum.

Sundström, Susanne. 1991.
Rapport över provundersökning av eventuell fångstgrop i fångstgropssystem, Raä 7, Näset 1:1, Åsele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för at ladda ner

Forsberg, Lennart & Sandström, Lars-Olof. 1989.
Rapport över arkeologisk undersökning av Åsele gamla kyrkstad och marknadsplats, Raä 393, Åsele sn och kn, Lappland, Västerbotten. Del 1. Text och bilagor. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Forsberg, Lennart & Sandström, Lars-Olof. 1989.
Rapport över arkeologisk undersökning av Åsele gamla kyrkstad och marknadsplats, Raä 393, Åsele sn och kn, Lappland, Västerbotten. Del II. Fyndförteckningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Gardeström, Sten. 1987a.
Rapport över arkeologisk undersökning Åsele kn, Fredrika sn Raä 77, 79, 124, 125 VM 711/83:2. Bilaga:Rapport över kulturminnesinventering. Skinnmuddselets reglering Stennäs kraftverk. Fredrika och Bjurholms kommuner. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Gardeström, Sten. 1987b.
Rapport över restaurering av fångstgropar Åsele kn och sn, Rissjön, Raä 260, 263, 264. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Spång, Lars-Göran & Gardeström, Sten. 1987.
Rapport över kulturminnesinventering. Skinnmuddselets reglering Stennäs kraftverk. Fredrika och Bjurholms kommuner. Västerbottens museum. Ingår även som bilaga i Gardeström 1987a. Klicka för att ladda ned.

Sundlin, Harald. 1983.
Rapport angående prospektering och provundersökning av område med hypotetiskt möjliga husrester i Åsele. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner.

Melander, Jan & Wallin, Jan-Erik. 1980.
Dokumentation och undersökning av hällmålning Raä 151 Simsjölandet 1:1, Åsele sn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Loeffler, David. 1979.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 393 Åsele Gamla Kyrkstad, Fastighet 1:27 Åsele samhälle, Åsele socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Jonasson, Bengt-Åke & Bäverskog, Björn. 1978.
Inventeringar med anledning av vattenreglering av Stora Lögdasjön, Lögdaselet, Fredrika sn, Öre- och Lögde älvar, Örträsket, Örträsk sn, 12 mindre sjöar i Gideälvens nederbördsområde samt sjöarna Fättjaure, Borkajaure och Virisjaure samt Vapstälven i Vilhelmina sn. Arbetsmaterial Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Allard, Elisabeth & Modig, Agneta. 1977.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk Ångermanälven, inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland, och Åsele sn, Lappland. 1966. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del 1. Fornlämning 869-870, Raä 1023-1024. Boplats från stenålder och bronsålder. Hälla, Åsele sn, Lappland. Klicka för att ladda ner
Del II. Plan- och profilritningar, samt fosfatkartering

Huggert, Anders. 1977.
Rapport över besiktning och partiell undersökning av fyndplats för ornerad skifferdolk, Borgsjö 2:4, Åsele socken, Västerbottens län 1977-08-21. Västerbottens museum.

Westerdahl, Christer. 1977.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar Raä 1068 och 10, Hälla, Åsele sn, La. Västerbottens museum.

Johansson, Tomas. 1970.
Redovisning av inventering av fornlämningar vid Torvsjön, Åsele socken, Lappland, augusti månad 1970. Västerbottens museum.

Pousette, Sven-Erik & Norrman, Jan. 1964.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby krattverk, Ångermanälven inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland. 1962-1963. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text. Klicka för att ladda ned.

Pousette, Sven-Erik. 1964.
Rapport, över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Ångermanälven inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland. 1961. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text, plan och profilritningar, översiktskarta. Klicka för att ladda ned.
Del II: Fotografier.

Linder, Astrid. 1961.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Ångermanälven, inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland, l958 – 1959. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text (undersökning av lokal 863 vid Gamboedan, Åseleälven, Hälla, Åsele sn, La). Klicka för att ladda ned.
Del II: Plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar.
Del III: Fotografier till del I och II.
Del IV: Flyg- och markfotografier. Del V: Flyg- och markfotografier.
Del VI: Redogörelse från Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland. Klicka för att ladda ner

Rosander, Göran & Linder, Astrid. 1958.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby krattverk, Ångermanälven inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland. 1957. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text. Klicka för att ladda ned.
Del II: Markskadekartor, sid 1-30. Klicka för att ladda ner
Markskadekartor, sid 31-58. Klicka för att ladda ner

Santesson, O.B. 1930.
Stenåldersundersökningar i Ångermanland. Avskrift 1950. KVHAA. Klicka för att ladda ner.